Farma sektöründe sağlığı ve güvenliği iyileştirmek ekip çalışması gerektirmektedir

Risklerin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması, farma sektöründe çalışanların ve son kullanıcının güvenliğini sağlamakta ve uzun vadede işletme için faydalı olmaktadır. Bu, tüm tedarik zincirinin de katılması gereken bir ekip çalışmasını gerektirmektedir.

Farma sektöründe sağlık ve güvenlik her zaman önce gelmelidir. Çalışanlar sürekli olarak, sağlıkları için ciddi tehdit oluşturan kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalmaktadır. Uyumsuzluk ve yeterli güvenlik standartlarının eksikliği, işgücü üretkenliğini etkileyebilmekte ve uzun vadede işletme için önemli zararlara neden olabilmektedir.

Farma sektöründe sağlık ve güvenlik prosedürlerini iyileştirmek için en iyi ipuçları ve tüm tedarik zincirinin bu sürece dahil edilmesiyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Risk değerlendirmesi, farma sektöründe güvenliğin temel taşıdır.

Güvenliği artırmanın ilk adımı, süreci kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Etkili risk değerlendirmesi, işyerindeki olası tehlikeleri değerlendirmenin ve çalışanların güvenliğini sağlamanın en önemli adımıdır.

Farma sektöründe, kapsamlı bir sağlık ve güvenlik riski tahmini yapmak yasal olarak zorunludur. Risklerin ve risk kaynaklarının belirlenmesi için işyerini değerlendirmeniz gerekmektedir. Riskler ve potansiyel tehlikeler belirlendikten sonra, harekete geçmeniz gerekmektedir. Laboratuvarda çalışan, tehlikeli kimyasalları kullanan ve taşıyan çalışanların güvenliğini sağlamak için, tesislerin ve çalışma yöntemlerinin mümkün olduğunca güvenli olduğundan emin olun. Mevcut risk seviyelerinden haberdar olmak için tüm eylemleri izlemek, ölçmek ve bu verileri kullanmak önemlidir.

Herhangi bir işletmemim en önemli varlığı çalışanlardır. “İş kazalarına mahal vermeyen” bir ortam sağlamak önemlidir. Kılavuzlar oluşturun, personeli eğitin ve tüm tedarik zinciri boyunca tüm personelin bu kılavuz ve eğitimlere birebir uymasını sağlayın.

Farma sektöründe hijyeni artırma konusunda kilit alanları görmek için bu yazımızı okuyun.

Tedarik zincirleri sağlık ve güvenlik önlemlerini artırabilirler

Son yıllarda, farma sektöründeki işletmeler odaklarını ana işlerine kaydırmakta ve diğer konuları yüklenicilere bırakmaktadırlar. İşbirliği daha yaygın hale geldikçe, tedarik zinciri, sağlık ve güvenlik standartlarının korunmasında daha büyük bir role sahip olmaktadır. İş ortaklarınızın çalışanları doğru prosedürlerin farkında olmalı ve riskleri azaltmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Lindström, hijyenik iş kıyafeti ve temiz oda hizmetleri sağlayarak farma sektöründeki işletmelerin hijyen çıtasını yükseltmelerine yardımcı olmaktadır. Kiralık iş kıyafeti hizmetlerini kullanarak, asıl işinize odaklanabilir, kesintisiz bir hizmet tedariki sağlayabilir ve hizmetleriniz hakkında her zaman güncel bilgilere erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Sağlık ve güvenlik risk değerlendirmesi nasıl yapılır:

 

 • Potansiyel riskleri keşfetmek ve kaza kayıt sayfalarını değerlendirmek için tesis gezileri yapın.
 • Tehlikeler belirlendikten sonra, hangi çalışanların bu tür tehditlere maruz kaldığını belirleyin.
 • İşyeri tehlikelerinin nasıl ele alınacağına karar verin. Net bir eylem planı belirleyin – amaç, tehlikeyi en aza indirmek veya ortadan kaldırmak olmalıdır.
 • Sorunların belirlendiğini ve ele alındığını göstermek için alınan riskleri ve alınan önlemleri kaydedin.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için risk değerlendirme raporunu yıllık olarak gözden geçirin.

İş kazası olmayan bir çalışma ortamı nasıl sağlanır

 

 • Yaralanmalara ve kazalara yol açmayan bir çalışma kültürünü benimsediğinizi açıkça gösterin.
 • Çalışanları, kendi güvenliklerinin yanı sıra çevrelerindeki diğer çalışanların güvenliğinden sorumlu oldukları konusunda bilgilendirin.
 • Her türlü tehlikeyi tanımlamaya, kontrol etmeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olan etkili bir yönetim uygulayın.
 • Etkili araştırma ve ileriye dönük strateji geliştirme yoluyla kazaların ve yaralanmaların tekrar meydana gelmesini önlemek için uygun önlemleri alın.
 • Tüm farmasötik tesisleriniz, ofisleriniz ve laboratuvarlarınızda kurumsal güvenlik standartlarını uygulayın.
 • İyileştirme fırsatlarını keşfetmek için uygun olan çalışma ortamlarında anketler yapın.

Kimyasallar, sağlık ve güvenlik standartlarına göre nasıl kullanılır?

 

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Sistemin Kurallarını (GHS) (https://unece.org/about-ghs ) kullanmak, tehlikeli kimyasalları kullanmanın ve bu konudaki riskleri azaltmanın etkili bir yoludur:

 

 • Hangi kimyasalların zararlı etkileri olduğunu belirleyin.
 • Tüm kimyasalları doğru şekilde etiketleyin.
 • Tüm kimyasalları yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanın. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç veya oksidasyon genellikle kimyasalların patlamasına veya tesisi kirletmesine neden olmaktadır.
 • Büyük hasar riskini en aza indirmek için tesisin içine acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları kurun.

Laboratuvarda güvenlik

 

 • Özellikle personelin kimyasal tehlikelere veya partiküllere maruz kaldığı yerlerde sık sık temizlik yapın.
 • Bakterilerin, virüslerin veya tehlikeli kimyasalların yayılmasını önlemek için ellerinizi düzenli ve uygun şekilde yıkayın.
 • Laboratuvarın içinde asla yiyecek ve içecek tüketmeyin veya sigara içmeyin.
 • Laboratuvar içinde tulumlar, gözlükler, koruyucu kask ve ayakkabılar gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanı zorunlu hale getirin.
 • Konteynırları uygun şekilde etiketleyin.
 • Tüm ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını ve ekipman kullanımının güvenliğini düzenli olarak kontrol edin.
 • Saç kaynaklı kontaminasyonu önlemek için boneler kullanın.
 • Koridorları temiz tutun ve düzenli olarak dezenfekte edin.
 • Her gün risk değerlendirmesi yapın.

 

Bu bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) kılavuzlarına dayanmaktadır.

İlgili başlıklar