Home / Delovna oblačila / Izkušnja pacientov in dobro počutje zaposlenih – stebra zasebnega zdravstva
03.07.2024

Izkušnja pacientov in dobro počutje zaposlenih – stebra zasebnega zdravstva

Zasebne zdravstvene ustanove se danes soočajo s številnimi izzivi, vključno z naraščajočimi stroški, zakonodajnimi okvirji, konkurenco ponudnikov ter nenehno potrebo po zagotavljanju pozitivne izkušnje pacientov, ki jim bo vzbudila zaupanje. Zdravstveni sektor obravnava zdravje – pomembno vrednoto (upam si trditi, da celo najpomembnejšo), ki je temelj vseh drugih aspektov naših življenj. Da bi uspeli v tej panogi je torej pomembno, da se ponudniki razlikujejo z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev, ki izpolnjujejo potrebe in pričakovanja njihovih strank, hkrati pa zagotavljajo dobro počutje zaposlenih in njihovo zadovoljstvo.

Izkušnja strank in dobro počutje zaposlenih sta ključna za uspeh zasebnih zdravstvenih klinik. Ta članek preučuje pomen teh dejavnikov in ponuja strategije za njihovo izboljšanje – kar prispeva k zadovoljstvu strank in zaposlenih ter bolj tekočemu poslovanju.

Zakaj je izkušnja pacientov pomembna?

Pozitivna izkušnja spodbuja zvestobo, ohranjanje strank ter širjenje dobrega glasu, kar na dolgi rok vpliva na prihodke in rast podjetja. Pacienti se bodo verjetno obrnili na drugega ponudnika, če bodo nezadovoljni s svojo izkušnjo. Po drugi strani pa bodo mnogi priporočili ponudnika drugim, če so zadovoljni.

Kako lahko izboljšamo izkušnjo pacientov v zasebnem zdravstvu?

Številni dejavniki vplivajo na izkušnjo pacientov, kot so kakovost oskrbe, dostopnost, komunikacija in empatija osebja, čistoča in udobje objektov ter preglednost in poštenost cen.

Za izboljšanje izkušenj pacientov morajo zasebne zdravstvene klinike sprejeti pristop, osredotočen na stranke, upoštevajoč potrebe, preference in povratne informacije pacientov. Nato pa je pomembno stalno prizadevanje za usklajevanje svojih procesov, sistemov in kulture. Orodja, s katerim si lahko pomagate pri kreiranju dobre uporabniške izkušnje ter oceni trenutnega stanja:

 • Redne ankete: Merjenje in spremljanje zadovoljstva strank ter prepoznva področja za izboljšanje in inovacije.
 • Zanesljivi komunikacijski kanali: Zagotavljanje pravočasnih in doslednih odgovorov po telefonu, e-pošti, na spletni strani, družbenih omrežjih ali mobilnih aplikacijah.
 • Prilagodljivo načrtovanje terminov: Ponujanje priročnega spletnega rezerviranja in opomnikov ter zmanjšanje čakalnih dob in odpovedi.
 • Usposabljanje in opolnomočenje osebja: Zagotavljanje, da so zaposleni usposobljeni in vešči pri visokokakovostne oskrbe ter učinkoviti in empatični pri komunikaciji s strankami.
 • Udobno in prijazno okolje: Vzdrževanje čistih in sodobnih prostorov s primernim ambientom in poudarki celostne podobe.
 • Jasne in pregledne informacije: Omogočanje informacij o storitvah, cenah in pogojih ter zagotavljanje, da so stranke obveščene in vključene v proces zdravljenja.
 • Programi zvestobe strank: Izvajanje napotitvenih shem in nagradnih sistemov za spodbujanje ponovnih obiskov.

Zakaj je dobro počutje zaposlenih pomembno

Dobro počutje zaposlenih ni pomembno le za posameznika, temveč tudi za oskrbo pacientov, delovanje klinike in kakovost storitev. Izzivi v zasebnih zdravstvenih klinikah, kot so visoko povpraševanje, omejeni viri in zakonodajne omejitve, lahko negativno vplivajo na dobro počutje zaposlenih. Ravno zato je spodbujanje zdrave in angažirane ekipe zaposlenih še toliko bolj pomembno.

Sodeč po raziskavah, ki jo navaja Gallup so angažirani in srečni zaposleni za 21 % bolj produktivni, za 22 % bolj dobičkonosni in za 10 % bolj osredotočeni na stranke. Poleg tega dobro počutje vpliva na ohranjanje zaposlenih, odsotnost z dela in fluktuacijo, kar je pomembno za poslovne stroške.

Raziskave so pokazale, da lahko dobro počutje zaposlenih pozitivno vpliva na:

Glede na zgornja dejstva je ključno vlaganje v dobro počutje zaposlenih in spodbujanje pozitivne in podporne delovne kulture.

Kako lahko izboljšamo dobro počutje zaposlenih v zasebnem zdravstvu?

Za izboljšanje dobrega počutja zaposlenih morajo zasebne zdravstvene ustanove sprejeti celostni in proaktivni pristop, ki naslavlja fizične, duševne in čustvene potrebe njihovih zaposlenih ter spodbuja občutek pripadnosti in rasti. Nekatere najboljše prakse za izboljšanje dobrega počutja zaposlenih so:

 • Prilagodljivi delovni pogoji: ponujanje dela na daljavo, skrajšanega delovnika ali strnjenega urnika za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
 • Pošteno plačilo in ugodnosti: zagotavljanje konkurenčne plače, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskih načrtov in plačanega dopusta. Prepoznavanje in nagrajevanje zaposlenih za njihovo učinkovitost in predanost.
 • Podporno delovno okolje: spodbujanje kulture, v kateri se zaposleni počutijo cenjene in zaupanja vredne, s povratnimi informacijami in priložnostmi za razvoj kariere.
 • Programi dobrega počutja: spodbujanje fizičnega in duševnega zdravja prek delavnic dobrega počutja, športne aktivnosti, svetovalnih storitev in podpornih programov zaposlenim.
 • Gradnja odnosov in povezanosti: spodbujanje sodelovanja v timih in vzpostavljanje zaupanja, spoštovanja in raznolikosti prek team-buildingov, družabnih dogodkov in mentorstkih programov.
 • Ustrezni viri: zagotavljanje, da imajo zaposleni orodja in opremo, potrebne za svoje naloge.
 • Redne ankete: merjenje angažiranosti zaposlenih in prepoznavanje področij za izboljšanje in inovacije.

Z vlaganjem v dobro počutje zaposlenih lahko zasebne zdravstvene klinike izboljšajo kakovost oskrbe, ki jo nudijo svojim pacientom. Dobro počutje zaposlenih je eden ključnih dejavnikov za uspeh zasebnih zdravstvenih klinik v konkurenčni in zahtevni industriji.

Kako lahko oblačila podpirajo izkušnjo pacientov in dobro počutje zaposlenih?

Za nas naša uniforma služi tudi kot zaščitna obleka! Mora biti praktična, dobro prilegajoča in higienska. Hkrati omogoča našim strankam, da prepoznajo naše zdravstvene delavce.
Marju Jurmu (Kuusamo Health Services)

Zdravstvene uniforme in perilo so ključnega pomena za varnost pacientov tako s psihološkega kot fiziološkega vidika. Vizualno ustrezne uniforme gradijo zaupanje pri pacientih in njihovih družinah. Poleg tega morajo v zdravstvenem varstvu uniforme biti zaščita pred nenadnimi izpostavitvami brizgom in izločkom.
Prof. dr. Susanna Tella (LAB Univerza)

Osredotočenost na stranke in dobro počutje zaposlenih: Vaša konkurenčna prednost!

Izkušnja strank in dobro počutje zaposlenih sta medsebojno povezana in ključna za uspeh zasebnih zdravstvenih klinik. Izboljšanje uporabniške izkušnje lahko poveča zvestobo, ohranitev in promocijo s strani pacientov ter omogoči konkurenčno prednost na trgu. Po drugi strani pa izboljšanje dobrega počutja zaposlenih povečuje njihovo učinkovitost, produktivnost in kakovost ter zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih, odsotnost z dela in stroške. Za doseganje teh rezultatov je potreben strukturiran pristop, osredotočen na stranke in zaposlene, ki upošteva ključne dejavnike ter ustrezno usklajuje procese, sisteme in kulturo.

Lindström Group
Lindström Group