Ena izmed najpomembnejših usmeritev podjetja Lindström za prihodnja leta je zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje. Moramo biti gotovi, da naše storitve prinašajo stranki najboljšo vrednost in zadovoljujejo njene potrebe. Inovativnost je ena močnejših sredstev za zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje. Kaj inovativnost pomeni za Lindström?

V splošnem pomenu je inovativnost postopek prenosa zamisli ali izuma v obliko izdelka ali storitve, ki prinaša vrednost strankam in so jo le-te pripravljene plačati. Sodelovanje in soustvarjanje zamisli skupaj s strankami je ključnega pomena. Če strankam ponudimo možnost skupaj z nami oblikovati naše storitve, da bi v kar največji meri ustrezale strankinim potrebam, bo to botrovalo povečanju zanimanja in tudi vrednosti za stranko, kar potem lahko z vidika inovativnosti postane naša konkurenčna prednost.

Preden kakorkoli ukrepamo na področju inovativnosti, moramo razumeti potrebe stranke. Na kaj se osredotoča? Kaj se je spremenilo v poslovnem okolju naročnika? Naši naročniki od storitev pričakujejo fleksibilnost in dodano vrednost. Torej uporabljamo inovativnost kot vodilo za razvoj naših storitev v skladu s pričakovanji strank. Nenehno izboljševanje je bilo od nekdaj sestavni del našega posla, morebitni neuspešni poskusi pa nas ne odvrnejo od cilja. Prepričani smo, da kdor ne poizkuša, ne more doseči uspeha.

Iskrive zamisli postanejo inovacije

V današnjem času so inovacije na pobudo naročnikov zelo pomembne. Če želimo zagotavljati najboljšo uporabniško izkušnjo, moramo biti odprti za povratne informacije strank. Poznavanje težav naročnikov in uporaba tega znanja kot temelja za razvoj in snovanje naših izdelkov in storitev nam da možnost, da ustvarimo nekaj resnično vrednega. In kako v Lindström-u pristopamo k inovativnosti? Pogosto najboljše ideje dobivamo od ljudi, ki delajo z naročniki, v katerikoli vlogi. Takšni zaposleni se o novih idejah pogovarjajo z naročniki, za razvoj tako nastalih zamisli pa so namenjene tako imenovane idejne delavnice. Takšne dogodke prevevajo kreativnost, odprtost duha in transparentnost, pripravljenost na soočanje z novim. Poskušamo spodbuditi ljudi, da na nov način dojamejo svoje vsakdanje naloge, s tem pa ugotavljamo, kaj lahko naredimo drugače.

Ko se izoblikuje prava zamisel, jo preizkusimo z ostalimi strankami, da ugotovimo morebiten potencial in prednosti, ki jih lahko ideja prinese. Po preizkusu zamisli sledi pilotni projekt. Pilotni projekt je preizkus z namenom preverjanja vseh pogojev pred dejanskim lansiranjem nove storitve ali izdelka, pri čemer je cilj razumeti, kakšno dodano vrednost lahko prinese,  pri tem pa vedno sodelujejo dejanski uporabniki storitev ali izdelkov. Če je pilotni preizkus uspešen, sledi razvoj koncepcije in zagon novega izdelka ali storitve, kar je odgovornost posebnih razvojnih oddelkov.

Inovativna organizacijska klima v podjetjih je nujna

Vse zgoraj opisano ne bi bilo mogoče brez vodstva, ki se osredotoča na lokalno inovativno organizacijsko klimo v podjetju. Zaradi tega smo pred leti ustanovili agencijo za inovacije. Zaposleni na tem oddelku so strastni inovatorji ter spodbujajo druge pri ustvarjanju novih zamisli. Tako imenovani inovacijski agentje zapolnijo vrzel med idejami in realnimi rezultati. Cilj vseh zaposlenih na oddelku je ustvariti smernice za implementacijo lokalnih inovacij skupaj z naročniki.

Sedaj bolj kot kadarkoli gledamo v prihodnost, da bi odkrivali nove možnosti. Ni takšnega pojma kot so “slabe ideje”, pri tem majhne priložnosti pogosto predstavljajo začetek velikih podvigov. Soustvarjajte prihodnost skupaj z nami!

Ivona Vyhnálková 

Vodja oddelka za stike s strankami, Češka

Spremembe spremljajo težave, vendar je odsotnost sprememb lahko usodna …in inovacije so sprememba. Zaposlena sem na delovnem mestu vodje storitev za stranke pri Lindström-u na Češkem. Pred tem sem delala kot vodja projektov in vodja Agencije za inovacije, zato so prav slednje pomemben del mojega življenja. Sem navdahnjena in strastna oseba, ki venomer išče nove ideje in priložnosti ter se ne boji sprememb. Z možem imava dva otroka, rada imam branje, pred nekaj meseci sem se začela ukvarjati s tekom, do sedaj pretekla 6,2 km.