Nordic Choice Hotels i trajnostni partnerji

Trajnost je postala pomembna in problematična tematika ter vprašanje ugleda za številne hotele. Gostje po vsem svetu pričakujejo trajnostno rabo energije, vode in tekstila ter odgovorno ravnanje v dobavni verigi. “Od vseh naših dobaviteljev zahtevamo podpis pisnega kodeksa ravnanja, sistem spremljanja lastnih dobavnih verig in okoljski program, ki zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov “, pravi Cathrine Dehli, vodja trajnostne mreže hotelov Nordic Choice. Hotelska veriga ima tri tekstilne dobavitelje, dva na Švedskem in enega na Norveškem.
Nordic Choice Hotel Partners

“Zavedamo se izzivov na tem področju in prav zaradi tega smo z našimi dobavitelji analizirali trajnostno verigo našega tekstila, ki vključuje procese vse od gojenja bombaža, proizvodnje, šivanja, barvanja, prevoza, uporabe v hotelih ter vzdrževanja v pralnicah, pa tudi končno odstranjevanje tekstila iz uporabe”, Cathrine pove o delu, ki je bilo opravljeno v zadnjem času. Poteka tudi razmislek o  tvorbi mešanice  za posteljno perilo na način povečanja porabe poliestra in zmanjšanja porabe bombaža. To bi zagotovo prispevalo k trajnosti, vendar pa vpliva na videz in občutek tekstila.

Cathrine želi poudariti, da je trajnost, rezultat verige premišljenih ukrepov. “Naše stranke morajo tekstil, ki ga ne želijo oprati, pustiti na stojalih, mi pa moramo tega hraniti v prostorih ter upoštevati tudi našo lastno uporabo tekstila. Naši dobavitelji morajo naravne vire trajnostno uporabljati, te spirati in posušiti s čim manj porabljene energije in vode, kot je to le mogoče, ter zmanjšati celokupni prevoz. Ne zahtevamo, da je vse popolno, vendar mora biti način razmišljanja odprtomiseln in usmerjen v prihodnost, “povzema Cathrine.

___

Nordic Choice Hoteli so ena izmed strank skupine Lindström na Švedskem in Finskem, ter spadajo med največje hotelske verige v Skandinaviji. V Skandinaviji in Baltiku si lastijo približno 170 hotelov in zaposlujejo več kot 12 000 ljudi.

V Lindströmovi posteljnini je na Finskem, Švedskem, v Estoniji in Rusiji na leto prespanih 20 000 000 noči. Od vseh dobaviteljev zahtevamo pisni kodeks ravnanja, sistem spremljanja lastnih dobavnih verig in okoljski program.

Podobni članki