V obdobju prihodnjih treh let bo podjetje Lindström nudilo podporo delovanju UNICEF-a v Indiji na področju oskrbe z vodo in sanitarnih procesov. Takšno partnerstvo, poleg uveljavljanja otroških pravic, pomaga uresničevati cilje trajnostnega razvoja.

Juha Laurio na srečanju z Marjo-Riitto Ketolo, izvršno direktorico UNICEF Finland ob podpisu nove pogodbe

Lindström, eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju tekstilnih storitev, ter organizacija UNICEF Finland sodelujeta že več kot deset let. Čista voda je bila vedno eno ključnih vprašanj pri tem sodelovanju. V preteklosti je Lindström že sodeloval pri izvajanju UNICEF-ovih programov oskrbe z vodo, sanitarnimi in higienskimi sistemi v deželah Bihar, Madhya Pradesh ter Rajasthan. V novem triletnem obdobju bo podjetje Lindström sodelovalo na podobnih programih po celotni Indiji.

“Kot odgovorno podjetje, ki skrbi za ljudi, se zavzemamo za podporo otroških pravic. V preteklih letih smo skupaj z UNICEF-om dosegli neverjetne rezultate. V veliko čast nam je nadaljevati s tem pomembnim sodelovanjem, in smo že v pričakovanju novih skupnih dosežkov,” pravi Juha Laurio, Predsednik in Generalni direktor, Lindström Group.

Visoke ambicije za Čisto Indijo

Okrog 500 milijonov ljudi, skoraj polovica celotnega prebivalstva Indije, še vedno iztreblja na prostem. To predstavlja resno tveganje za zdravje otrok in je poglavitni razlog, da se v Indiji poroča o najvišji smrtnosti zaradi diareje na svetu pri otrocih mlajših od petih let. Ne glede na napredek, v Indiji vsak dan zaradi diareje umre 320 otrok.

UNICEF nudi podporo indijskim oblastem v prizadevanjih za izkoreninjenje iztrebljanja na prostem v Indiji. Ambiciozno zastavljeni cilji do leta 2022 vključujejo 450 milijonov novih uporabnikov varnih stranišč, zagotovitev dostopa do neoporečne pitne vode za okrog 100 milijonov ljudi, ter vzpostavitev sistemov za doseganje minimalnih standardov WASH (voda, sanitarije in higiena) v 25% šolskih objektov na podeželju.

”Indija je v naših srcih, nenazadnje tudi zato, ker v tej državi poslujemo. Želimo doprinesti k izboljšanju življenjskih razmer v državi, zagotoviti boljše življenjsko okolje za prihodnje generacije. Zavezani smo ciljem trajnostnega razvoja Združenih Narodov, ki so med drugim usmerjeni v zagotavljanje dostopa do vode in sanitarij za vse prebivalce. Delovanje UNICEF-a pripomore k doseganju teh, za nas zelo pomembnih, ciljev v Indiji,” pravi Laurio.

Več informacij:

Mari Saarinen, Manager Corporate Communications, Lindström, mari.saarinen@lindstromgroup.com
Nina Vähäpassi, Corporate Alliances Manager, Finnish Committee for UNICEF, nina.vahapassi@unicef.fi