Čisto in higienično ne pomeni isto

Čisto se pogosto šteje tudi za higiensko, vendar je to prepričanje napačno. Čiščenje je odstranitev vidne umazanije, higiensko čiščenje pa odpravlja tudi nevidno umazanijo, bakterije in druge patogene snovi. Čista delovna oblačila torej niso nujno higienska. Zadostno visoka temperatura pranja in ustrezne pralne kemikalije lahko dezinficirajo oblačilo, vendar po poti od pralnega stroja do proizvodnih obratov še vedno preži veliko nevarnosti. Oblačila, ki so oprana doma in nošena na poti do službe, ne izpolnjujejo higienskih zahtev za zdravstveno, živilsko ali farmacevtsko industrijo. Obnašanje zaposlenih je lahko ključ do vzdrževanja dobre higiene. Zagotavljanje dobre higiene rok, zamenjava oblačil s čistimi v skladu z dogovorjenim časovnim razporedom in hranjenje umazanih oblačil, ločenih od čistih, je odgovornost vsakega zaposlenega.

Lindströmova omara za delovna oblačila omogoča higiensko ravnanje z oblačili: čista oblačila so dostavljena v garderobne omarice delavcev, uporabljena oblačila se odvržejo v ločen zaboj. Delovna garderobna omarica je namenjena samo za dostavo delovnih oblačil. Ni namenjena shranjevanju čevljev ali torbic, ki od zunaj prinašajo umazanijo in patogene. Ljudje na delovnem mestu skupaj preživijo veliko časa, prav tako uporabljajo skupne prostore, ki omogočajo hitro širjenje patogenov, še posebaj kadar vsi delavci ne prakticirajo dobre higiene. Higiensko partnerstvo obsega usposabljanje in komunikacijo, vezano na to tematiko na delovnem mestu. Kadar zaposleni pridobijo več informacij, začnejo s svojimi higienskimi navadami tudi doma.

Kako na delovnem mestu zagotoviti dobro higieno:

  • Po uporabi WCja, kašljanja ali kihanja si roke umijte z milom.
  • Roke posušite z čistimi brisačami za roke ali papirnatimi brisačami.
  • Menjavajte svojo delovno obleko, kot velja po dogovoru.
  • Ne dotikajte se delovnega oblačila, če so vaše roke umazane.
  • Bodite previdni, da se med odmori ne umažete.
  • Lindströmova delovna služba
  • EN ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti
  • EN ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem
  • EN 14065 Ravnanje z mikrobiološko čistočo
  • Redno testiranje in spremljanje RABC

V več sektorjih, kot je živilska in farmacevtska industrija, delovna oblačila ščitijo proizvode pred tveganji, ki jih povzročajo zaposleni. V teh sektorjih je dobra higiena absolutna zahteva.

Podobni članki