Atstarojošs darba apģērbs ir būtiska prasība nozarēs, kur ievērojama darba daļa notiek satiksmes tuvumā (ceļabūve, pasažieru un kravu pārvadājumi), līdzās celtņiem (būvniecība) vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem vai iekārtām (noliktavas un loģistikas centri) un sliktas redzamības apstākļos. HighVis darba apģērba galvenā loma ir panākt, lai tā valkātājs ir izcelts uz apkārtējās vides fona un pamanāms no visiem skatu leņķiem. Tas būtiski samazina negadījumu rašanās risku. Tā kā redzamība spēlē tik svarīgu lomu darbinieku drošībā, ir svarīgi rūpīgi veikt darba vides risku novērtēšanu, lai izvēlētos piemērotāko darba apģērba risinājumu un tā apkopes veidu.

 

Atstarojošs darba apģērbs darba pie eketrolīnijāmDarba vides risku novērtēšana (DVRN)

Lai nodrošinātu saviem darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, darba devējam jāveic darba vides risku izvērtēšanu. Riska novērtēšana palīdz samazināt vai novērst ar darbu saistīto aktivitāšu radīto briesmu iespējamību. Visbiežāk minētie darba vides riski, kur nepieciešams apsvērt paaugstinātas redzamības darba apģērba iegādi ir:

  • TRAUMATISMS – ceļu satiksmes negadījumi – Jebkurš darbs, kur tiek izmantoti transportlīdzekļi, lai pārvietotos vai pārvadātu kravas. Risku palielina slikti un bīstami braukšanas apstākļi (piemēram, lietus, sniegs, apledojums, migla).
  • FIZIKĀLIE FAKTORI – samazināts apgaismojums, nepietiekama redzamība – Darbs naktī vai vēlās vakara stundās, miglā, lietainā laikā.

 

Augstas un paaugstinātas redzamības darba apģērba klasifikācija/ iedalījums

1., 2. vai 3. klases augstas redzamības apģērba obligāta lietošana ir noteikta darba vidēs pie konkrētiem satiksmes ātrumiem un vides apstākļiem, kas apdraud darbinieku drošību. Ir darba vides, kur pietiek ar uzlabotas redzamības apģērbu, kurš var nebūt EN ISO 20471 sertificēts.

  • (Ļoti) Augsta redzamība – darba apģērbam jāatbilst EN ISO 20417 standartam. Klasifikācijas izvēle (1., 2. vai 3.klase)  ir atkarīga no lietošanas apstākļiem (piemēram, no satiksmes ātruma). Visos gadījumos apģērbs paredzēts pasīvam lietotājam, t.i., personai, kas atrodas vietā, kur ir transporta kustība, fokusējoties uz saviem darbiem nevis uz satiksmi un pats nepiedalās satiksmē. Šī darba apģērba valkātājam jābūt ātri pamanāmam  gan dienā, gan naktī transportlīdzekļu apgaismojumā.
  • Uzlabota redzamība – šīs kategorijas apģērbs paredzēts darba vidēm, kurās pastāv vidējs risks darbinieka drošībai (ņemot vērā EN ISO 20471 risku izvērtējuma metodoloģiju). Uzlabotas redzamības apģērbs ir nepieciešams aktīviem satiksmes dalībniekiem, kuri vada transportlīdzekli ar ātrumu līdz 60 km/h, pievēršot satiksmei visu savu uzmanību, vai pasīviem satiksmes dalībniekiem pie darba vidē esošu transportlīdzekļu pārvietošanos ar ātrumu līdz 15 km/h. Uzlabotas redzamības apģērbs nodrošina redzamību dienā un naktī no visiem virzieniem, lai cilvēku kustība ir viegli pamanāma un atpazīstama. Šajā kategorijā ietilpstošie apģērbi var būt dažādās košās krāsās ar dažādiem dizaina elementiem bez ierobežojumiem atšķirībā no EN ISO 20471 standartam atbilstošā augstas redzamības darba apģērba, kur ir skaidri noteikts kādās proporcijās ir fluorescējošās un atstarojošo lentu daļas.

 

Atstarojošs darba apģērbs darbam uz lidlauka

Galvenās prasības, kas noteiktas EN ISO 20471 standartā augstas redzamības darba apģērbam

EN ISO 20471: 2013 standarts nosaka Augstas redzamības darba apģērbu atbilstību noteiktām

drošības prasībām, ko pierāda ar konkrētām testēšanas metodēm, un ka tas piemērots valkāšanai paaugstināta riska vidēs. Tajā noteiktas prasības “augstas redzamības apģērbam, kas spēj vizuāli norādīt lietotāja klātbūtni”, kā arī novērtēta atstarojošo materiālu piemērotība un izturība.

Standarta prasības fona materiāliem, atstarojošiem materiāliem un kombinētiem veiktspējas materiāliem tiek iedalītas trīs klasēs. Jāatzīmē dažas svarīgas atšķirības, kuras mēs apskatīsim vēlāk rakstā.

 

Augstas redzamības darba apģērba pamatelementi

EN ISO 20471 nosaka apģērba augsta redzamības noteikumus attiecībā uz katra apģērba elementa dizainu un sniegumu. Standarts arī  ietver prasības attiecībā uz auduma krāsu, kā arī atstarojošo joslu platību un izvietojumu.

Ir trīs galvenie komponenti:

  1. Fluorescējošs materiāls – uzlabo redzamību krēslā, miglā, rītausmā un dienas gaismā. EN ISO 20471 standartā ir apstiprinātas 3 krāsas – fluorescējoša dzeltena, oranža un sarkana.
  2. Atstarojošās joslas – paredzētas, lai uzlabotu redzamību diennakts tumšākajā laikā. Atstarojošām joslām un detaļām ir nepieciešams gaismas avots, lai tās darbotos un radītu atstarošanu. Ir dažādi atstarojošo joslu materiāli, bet jebkurā gadījumā svarīgākais ir atcerēties, ka to pareiza apkope ir īpaši svarīga, lai saglabātu aizsargapģērba funkciju.
  3. Kontrasta materiāls – atsevišķi augstas redzamības darba apģērbi ir veidoti ar tumšākas krāsas detaļām, kas ir mazāk jutīgas pret netīrumiem nekā fluorescējošs materiāls, un bez atstarojošām joslām. Kontrasta auduma pārklātie laukumi parasti atrodas vietās, kur, visticamāk, uzkrājas netīrumi – piemēram, bikšu staru gali, jakām vēderdaļa, ceļgali u.c.

Papildus katra materiāla virsmas laukumam ir prasības attiecībā uz materiāla veiktspēju, kā arī atstarošanas pakāpi no atstarojošajām joslām. Standarts attiecas arī uz fizikālajām īpašībām, ieskaitot stiepes izturību, termisko pretestību un izmēru stabilitāti.

Prasības minimālajam atstarojošā materiāla laukumam var ierobežot iespēju pielāgot apģērbu. Tas arī nozīmē, ka augstas redzamības bikses nevajadzētu iespiest zābakos, jo apģērbs, iespējams, vairs nenodrošinās maksimālu redzamību atbilstoši standartam. Tas pats attiecas uz jebkura apģērba valkāšanu, kas aizēno vai aizsedz fluorescējošu materiālu, piemēram, uzvilkt citu darba jaku, kas nav augstas redzamības darba apģērbs.

EN ISO 20471 ir noteikts pieļaujamas krāsas pārneses līmenis starp atstarojošajām joslām, fluorescējošiem un kontrastējošiem materiāliem. Fluorescējošam materiālam vienmēr ir spilgta krāsa, to var ietekmēt kontrastmateriāla tumšās krāsas pārnese, kā rezultātā fluorescence var zaudēt efektivitāti. EN ISO 20471 ir noteikts pieļaujamas krāsas pārneses līmenis.

 

 

EN ISO 20471 Augstas redzamības darba apģērba klasifikācija un izvēle

Atbilstoši EN ISO 20471 atstarojošs darba apģērbs tiek iedalīts 3 klasēs, kur 3. klase piedāvā visaugstāko redzamības līmeni. Augstāku klasi var sasniegt, kombinējot apģērbus.

Šīs klasifikācijas pamatā ir minimālā redzamā virsmas platība (m²) fluorescētam audumam un atstarojošām lentēm, kur:

Fluorescējošs materiāls Atstarojošas lentes
1.klase 0,14 m² 0,10 m²
2.klase 0,50 m² 0,13 m²
3.klase 0,80 m² 0,20 m²

 

1.KLASE: zemākais redzamības līmenis – parasti tās ir augstas redzamības bikses, ja ar tām nevelk kopā citus augstas redzamības apģērbus, piemēram, augstas redzamības jaku, T-kreklu vai vesti. Jābūt vismaz 0,14 m2 fluorescējoša materiāla un 0,10 m2 atstarojoša materiāla (2m atstarojošās joslas vismaz 5cm platumā).

2.KLASE: vidējs redzamības līmenis – pārsvarā augstas redzamības vestes bez piedurknēm. Nepieciešams visām personām, kas strādā uz A un B klases ceļiem vai to tuvumā, arī autovadītājiem preču piegādēs. Jābūt vismaz 0,50m2 fluorescējoša materiāla un 0,13m2 no atstarojoša materiāla (2,60 m atstarojošā josla, kuras platums ir vismaz 5cm).

3.KLASE:  visaugstākais redzamības līmenis – augstas redzamības jakas un vestes ar garām piedurknēm. Nepieciešama ikvienai personai, kas strādā uz automaģistrālēm vai to tuvumā, divjoslu autoceļiem vai lidostās. Jābūt vismaz 0,80m2 fluorescējošā materiāla un 0,20m2 atstarojošā materiāla (4 m atstarojošās josla, kuras platums ir vismaz 5cm). Turklāt 3. klasi var sasniegt divos veidos: valkājot 3. klases darba apģērbu vai valkājot sertificētus produktus, kas kopīgi sakombinēti veido 3. klasi, ņemot vērā fluorescējošā un atstarojošā materiāla kopējo platību.

 

Atstarojošs darba apģērbs tiek marķēts atbilstoši EN ISO 20471

EN ISO 20471 sertificētam apģērbam ir atbilstošs marķējums, kas apliecina atbilstību šī standarta augstajām prasībām ar norādītu klasi.

Apģērba marķējumā norādīta apģērba aizsardzības klase. Norādīts arī paredzamais lietošanas ilgums, kas noteikts veicot laboratoriskos mazgāšanas testus gan audumam, gan atstarojošajām joslām. Svarīgi pieminēt, ka testēšana laboratorijā neņem vērā nodiluma un nolietojuma faktorus, kuri arī var ietekmēt apģērbu lietošanas laiku (lietošanas intensitāte, darba vide, apģērba kopšana utt.).

 

augstas redzamības darba apģērbsIeteikumi atstarojoša darba apģērba kopšanai un valkāšanai

Svarīgi atcerēties sakarību starp atstarojoša darba apģērba veiktspēju un tā tīrību, t.i., jo netīrāks kļūst darba apģērbs, jo mazāk tas pasargā tā valkātāju. Tāpēc svarīgi rūpēties par šīs kategorijas darba apģērba regulāru un pareizu kopšanu.

Darba apģērbu nomas serviss ir viens no praktiskākajiem un uzticamākajiem augstas redzamības apģērba apkopes veidiem, jo, pirmkārt tiks izvēlēts augstas kvalitātes materiāli apģērba izgatavošanai, otrkārt tie tiks atbilstoši kopti, treškārt katram darbiniekam būs vairāki darba apģērba komplekti, kur regulāra apģērbu maiņa novērsīs netīrumu ilgstošu atrašanos materiālā  bojājot tā atstarojošās vai fluorescējošas detaļas. Turklāt augstas redzamības apģērba materiāliem ir noteiktas prasības attiecībā uz apkopi, tāpēc, lai tie nezaudētu veiktspēju, nepieciešama delikāta apkope, ko mājas apstākļos darbinieki var piemirst.

Ieteikumi atstarojoša darba apģērba valkātājiem:

  • Atstarojošs darba apģērbs jāvalkā aiztaisītu, lai tiktu nodrošināta maksimāla aizsardzība un samazināts aizķeršanās risks.
  • Lai nesamazinātu darba apģērba redzamības laukumu, svarīgi, ka darba apģērba izmērs ir pielāgots tā valkātājam un nav jāatloka bikšu gali vai darba jaku piedurknes.
  • Paši neveiciet apģērba modifikācijas, jo tas var būtiski ietekmēt Jūsu redzamību pēc tam atrodoties bīstamajās darba vidēs.