Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija ISO 9001:2015 (SFS-EN 14065)

Lai nodrošinātu augstāko mūsu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, esam ieguvuši ISO 9001:2015 sertifikāciju, kuras prasību izpilde norāda, ka mūsu procesi atbilst starptautiskiem standartiem un ka veicam nepārtrauktu savas darbības uzlabošanu, identificējot riskus un tos novēršot. ISO 9001 pamatā ir septiņi kvalitātes pārvaldības principi (KPP): Orientācija uz klientiem, Vadība, Cilvēku iesaistīšana, Uz procesu orientēta pieeja, Uzlabošana, Uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšana un attiecību administrēšana. Šī sertifikācija no mums kā uzņēmuma prasa  stipru klientu fokusu un procesu attīstības veikšanu, lai nodrošinātu klientu biznesa drošību un apmierinātību.

Apskatīt mūsu sertifikātu ISO 9001:2015 

Vides vadības sistēmas sertifikācija ISO 14001:2015

Vides vadības sistēma nozīmē mūsu darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu vides jomā. ISO 14001 ir vispāratzīts vides vadības sistēmas standarts, kas balstīts uz kvalitātes vadības principiem, un tas ietver nozīmīgu daļu no darbībām, kuras veicam, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību. Atbilstoši šīs sertifikācijas prasībām mēs sistemātiski strādājam, lai samazinātu mūsu biznesa ietekmi uz vidi: uzlabojot ekoloģiskos raksturlielumus, izpildot atbilstības prasības un sasniedzot vides mērķus. Šī videi draudzīgā pieeja parādās izejvielu patēriņā, enerģijas avotu izvēlē un izmantošanā, tehnoloģiju pielietojumā, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā, kā arī komunikācijas risinājumos un produktu transportēšanā.

Apskatīt mūsu sertifikātu ISO 14001:2015

Sertifikācijas uzturēšana un atjaunošana

Esam sertificējuši Lindström vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 standartam un Vides vadības sistēmu atbistoši  ISO 14001 standartam. Šī sertifikācija tiek veikta jau kopš 1990. gada. Turklāt 2016. gadā pēc ISO 9001 atjauninājuma veicām atkārtotu sertifikāciju, lai atbilstu  ISO 9001: 2015 un ISO 14001: 2015 standartiem. Lai nodrošinātu augstāko kvalitātes prasību ievērošanu arī nākotnē, katram sertifikācijas periodam beidzoties, veicam to atjaunošanu. Sertifikāti ir publicēti un apskatāmi mūsu mājas lapā, kā arī varat sazināties ar mūsu klientu servisu, ja radušies kādi jautājumi.

Ar lepnumu pārstāvam tekstila industriju kā uzņēmums, kas atbildīgi attiecas un rīkojas pret vidi atbilstoši ISO 14001:2015
Tikai nepārtraukta attīstība sniedz mums iespēju būt par vienu no vadošajiem tekstila nomas servisa sniedzējiem Eiropā ISO 9001:2015
Mūs vada vēlme sniegt mūsu klientiem pašu labāko - rezultāts ar mūsu servisu apmierināti klienti ISO 9001:2015