Industriālo dvieļu serviss un absorbējošie paklāji pielietojumam dažādās nozarēs

Mūsu pakalpojumu klāstā ietilpst industriālo dvieļu serviss un noma, absorbcijas paklāju serviss un noma. Mēs samainām netīros Vipperi® dvieļus un absorbcijas paklājus pret tīriem un lietotos nododam mazgāšanā.  Attiecīgi netīro tekstilu mazgājam saskaņā ar videi kaitīgo vielu utilizēšanas noteikumiem. Tīro un netīro tehnisko dvieļu un paklāju ērtam lietošanas procesam un uzglabāšanai nodrošinām metāla skapjus un plastmasas konteinerus.

Universālam pielietojumam dažādās nozarēs
Universālam pielietojumam dažādās nozarēs
Dvieļu un paklāju uzglabāšanas risinājumi

Kāpēc izmantot industriālo dvieļu un paklāju nomas servisu?

Wiper Benefits 1

 Ietaupīsiet laiku un līdzekļus, ko līdz šim patērējāt nodrošinot uzslaukāmo līdzekļu pieejamību un darbavietas tīrību.

Wiper Benefits 2

Videi kaitīgo vielu utilizācija atbilstoši noteikumiem.

 

Wiper Benefits 3

Elastīgs nomas pakalpojums, kas pielāgojams mainoties Jūsu vajadzībām. 

Autoapkopē un remontā

Remonta darbu netīrumu savākšanai neaizstājami ir augstās kvalitātes un ar lielisko uzsūktspēju Vipperi® industriālie dvieļi. Praktiski ir arī kokvilnas absorbcijas paklāji, kuri spēj kalpot kā daudzveidīga darba platforma un priekšlaicīgi novērst negadījumu rašanos, tādējādi nodrošinot līdzekļu ietaupījumu nākotnē.

Industriālajā ražošanā

Vipperi® industriālo dvieļu lieliskās uzsūkšanas spējas, kuras ir līdz pat sešām reizes lielākas nekā vienreizlietojamiem dvieļiem, nodrošina industriālo dvieļu piemērotību visos apkopes, ražošanas un darbnīcu darbos. Absorbcijas paklāji zem tvertnēm un apkopes iekārtām pasargā darbnīcu no noplūdušiem vai izlijušiem šķidrumiem. Dažādus absorbējošos paklājus var izmantot arī kā darba platformu.

Pārtikas ražošanā

Pārtikas rūpniecībai mēs piedāvājam Vipperi®  dvieļus, kur katrā piegādē saņemsiet pilnīgi jaunus. Vipperi® dvieļi ir no 100 % kokvilnas, kas nodrošina tiem augstu šķidrumu uzsūkšanas spēju.

Mūsu pakalpojuma priekšrocības

Mūsu industriālo dvieļu serviss nodrošina vairākkārt izmantojamus dvieļus industriālo un toksisko pārpalikumu savākšanai. Mēs pēc vienošanās noteiktos laika posmos piegādājam tīrus dvieļus un absorbcijas paklājus, bet izmantotos tekstilizstrādājumus aizvedam uz mazgāšanu. Nodrošinām arī šo dvieļu atbilstošu kopšanu. Pasūtot industriālos dvieļus un citus absorbcijas tekstilizstrādājumus no Lindström, Jums vienmēr būs pietiekamā daudzumā lietošanai gatavi industriālie dvieļi un absorbcijas paklāji.

 

Industriālie pārpalikumi visbiežāk ir eļļas un tamlīdzīgi netīrumi, kurus klasificē kā bīstamos atkritumus. Šādu atkritumu apstrādi un utilizāciju regulē likumi. Veicot Vipperi® dvieļu un absorbcijas paklāju transportēšanu un apstrādi, mēs ievērojam stingras drošības un vides aizsardzības prasības. Intereses gadījumā, mēs piedāvājam arī sniegt pārskatu par utilizētajiem atkritumiem. Izmantojiet otrreizējās pārstrādes ekoloģiskās priekšrocības!

Mūsu elastīgais pakalpojuma modelis nodrošina industriālo atkritumu izdevīgu savākšanu. Izmantojot Lindström vairākkārt lietojamos industriālos dvieļus un absorbcijas paklājus, Jūs samazināt radīto atkritumu daudzumu, kā arī Jums vairs nav jāsatraucas ne par atkritumu apglabāšanu, ne ar to saistītajām izmaksām. Mēs nodrošinām jau gatavus tīrīšanas tekstilizstrādājumus, kas nozīmē to, ka Jums ir viegli un ērti pieejami slaucīšanas materiāli brīžos, kad tie ir visvairāk vajadzīgi. Izmantojiet šo izdevīgo piedāvājumu jau tūlīt!

Apstrādājot un transportējot mūsu produktus, mēs ievērojam stingrus drošības un vides aizsardzības noteikumus. Mūsu pakalpojuma process ir sertificēts saskaņā ar standartu ISO 9001:2000. Intereses gadījumā, piedāvājam arī iesniegt ziņojumu par utilizētajiem un likvidētajiem atkritumiem.

Mūsu pakalpojuma gaita

Measure icon

Vajadzību novērtējums un iepirkums

Balstoties uz kopīgi veiktu vajadzību novērtējumu, kopā ar jums izvēlēsimies dvieļus un uzsūcošos paklājus, kuri būtu vislabāk piemēroti Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Uzsākot pakalpojumu, mēs Jūsu uzņēmumam piegādāsim arī drošus un augstvērtīgus industriālo dvieļu uzglabāšanas konteinerus. Tādējādi Jums vienmēr būs pieejami tīri industriālie dvieļi un iespēja noglabāt netīros tekstilizstrādājumus līdz to savākšanai.

Laundry icon

Mazgāšana un kopšana

Mēs Jūsu vietā izmazgāsim un apkopsim visus industriālos dvieļus un absorbcijas paklājus. Gādāsim arī, lai bīstamie atkritumi, kuri var rasties mazgāšanas laikā, tiktu atbilstoši apstrādāti un likvidēti saskaņā ar likuma prasībām.

Deliver icon

Piegāde

Regulāri savāksim izmantotos, netīros industriālos dvieļus un to vietā piegādāsim tīrus.

Recycle icon

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana

Rūpēsimies, lai izlietotie tekstilizstrādājumi un atkritumi, kas no tiem rodas, tiktu atbilstoši apstrādāti, utilizēti vai likvidēti.