Opći uvjeti i odredbe korištenja internetske stranice tvrtke Lindström

Dobro došli na internetsku stranicu tvrtke Lindström doo i njegove grupacije (u daljnjem tekstu: “Lindström”). Molimo korisnike da pažljivo pročitaju navedene uvjete i odredbe prije korištenja ove internetske stranice (u daljnjem tekstu „internetska stranica“). Korištenje ove internetske stranice podrazumijeva prihvaćanje navedenih uvjeta i odredbi.

Pored ovih uvjeta i odredbi, korisnik se mora pridržavati svih dodatnih uvjeta i ograničenja koja se odnose na usluge navedene na internetskoj stranici kao i na one koje se mogu pojaviti nakon ažuriranja. Lindström ne daje korisniku nikakva dodatna prava osim onih posebno navedenih u ovim uvjetima i odredbama.

Ova internetska stranica se može koristiti samo za informacije. Svako korištenje ove internetske stranice i preuzimanje materijala će predstavljati suglasnost korisnika da se pridržava trenutno važećih uvjeta i odredbi. U slučaju da korisnik ne prihvaća navedene uvjete i odredbe, korištenje ove internetske stranice i preuzimanje materijala od strane korisnika je zabranjeno.

Lindström ovime daje korisniku ograničeno pravo korištenja, pregledavanja i preuzimanja informacija objavljenih na internetskoj stranici (u daljnjem tekstu “materijal”) samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Ovo davanje prava korištenja ne predstavlja dodjeljivanje prava na materijal ili kopije istih.

Pravo korištenja podliježe sljedećim ograničenjima:

na svim ispisima i kopijama materijala preuzetim od strane korisnika, isti je obavezan sačuvati sve obavijesti o autorskim i drugim pravima sadržanim u navedenom materijalu;

korisnik nema pravo mijenjati materijal na bilo koji način, reproducirati ga, javno izlagati ili na neki drugi način objavljivati ili koristiti u komercijalne svrhe.

Korištenje nekih ograničenih područja na internetskoj stranici može zahtijevati stvaranje osobnog, neprenosivog korisničkog ID-a. U takvim slučajevima korisnik se mora registrirati i pravilno dostaviti sve tražene podatke te prihvatiti zasebne uvjete i odredbe.

Informacije koje pruža korisnik

Korisnik se obvezuje suzdržati od prenošenja na Lindström bilo kakve informacije ili materijala koji su uvredljivi, zastrašujući, opsceni, klevetnički, nezakoniti ili zaštićeni autorskim pravima.

Korisnik mora dati točne pojedinosti prilikom prenošenja svojih osobnih podataka na Lindström putem internetske stranice. Davanje lažnih informacija je zabranjeno i može izazvati posljedice za stranku koja takve informacije daje. Korisnik ne smije prosljeđivati ​​Lindstromu nikakve povjerljive informacije putem internetske stranice. Korisnik prihvaća da niti jedna informacija ili materijal koje korisnik, ili osobe koje djeluju u njegovo ime, putem ove internetske stranice prenosi Lindströmu ne smije biti povjerljiva ili zaštićena pravima. Lindström je slobodan koristiti, reproducirati, prezentirati i objavljivati takve informacije i materijale.

Korisnik prihvaća da se svi osobni podaci koje korisnik dostavlja putem internetske stranice mogu obraditi od strane Lindströma na način dopušten zakonom o osobnim podacima. Podaci o klijentima su zabilježeni u Lindströmovom registru klijenata. Ti podaci se koriste za održavanje i upravljanje računima klijenata. Lindström i tvrtke koje pripadaju njegovoj grupaciji imaju pravo obrađivati podatke u registru i otkrivati pojedinosti o imenu i adresi za opravdane svrhe korištenja (poput izravnog marketinga) sukladno Zakonu o osobnim podacima. Klijenti imaju zakonsko pravo zabraniti obradu njihovih osobnih podataka u svrhu izravne prodaje, prodaje na daljinu i drugog izravnog marketinga.

Obveze korisnika

Korisnik se obvezuje da neće na bilo koji način ometati ili pokušati ometati rad internetske stranice.

Korisnik se obvezuje koristiti internetsku stranicu u skladu s navedenim uvjetima i odredbama i svim njihovim ažuriranim verzijama, kao i svim primjenjivim zakonima i drugim statutima. Korisnik se obvezuje da neće koristiti internetsku stranicu za:

prenošenje neželjene pošte ili drugih neovlaštenih podatkovnih komunikacija,

krivotvorenje informacija o zaglavlju ili identifikatora procesa na način koji želi prikriti podrijetlo sadržaja koji se prenosi putem internetske stranice,

bilo koju aktivnost koja sprječava mogućnost drugih korisnika da koriste internetsku stranicu,

nezakonito ponašanje,

objavljivanje ili prijenos materijala koji krši prava drugih osoba ili stranaka ili je protuzakonit, klevetnički, opscen ili na drugi način uvredljiv, ili materijal koji nezakonito oglašava neki proizvod ili uslugu.

Lindström zadržava pravo da iskoristi sve dostupne pravne lijekove vezano uz bilo kakvo kršenje ovih ograničenja.

Korisnik ovime oslobađa Lindström i sve tvrtke koje u to vrijeme pripadaju njegovoj grupaciji, zajedno sa svim službenim osobljem, upraviteljima i njihovim predstavnicima, od odgovornosti za sve zahtjeve koji proizlaze iz korištenja ove internetske stranice od strane korisnika.

Sigurnost podataka

Korisnik nema pravo

koristiti bilo koji uređaj ili program koji može ometati djelovanje internetske stranice,

poduzeti radnje koje nameću prekomjerno opterećenje strukturi internetske stranice (npr. masovno slanje e-pošte, tj. slanje neželjene pošte) ili

remetiti ili upravljati programima i funkcijama internetske stranice.

Zabranjene radnje ove vrste uključuju i ugradnju materijala koji sadrže viruse u internetsku stranicu, unaprijed postavljene programe ometanja ili drugih elemenata koji mogu utjecati na softversku arhitekturu internetske stranice.

Poveznice (“hiperveze“) na internetske stranice trećih

Lindström može u internetsku stranicu uključiti i poveznice na internetske stranice koje održavaju druge stranke. Korištenje takvih poveznica udaljava korisnika od ove internetske stranice. Lindström ne nadzire niti provjerava sadržaj internetskih stranica trećih i zato nije odgovoran za valjanost, pouzdanost ili sigurnost podataka tih internetskih stranica. Korisniku se savjetuje da prije korištenja spomenutih internetskih stranica pažljivo prouči uvjete korištenja i upute za uporabu internetskih stranica trećih. Korisnik koristi internetske stranice trećih u cijelosti na vlastiti rizik. Poveznice kao takve ne predstavljaju naznaku naslova na povezanu internetsku stranicu, niti na bilo kakvu podršku Lindströma za navedenu internetsku stranicu ili za njegovo odobrenje za materijale objavljene na njoj; niti da vlasnik povezane internetske stranice ima pravo koristiti bilo kakve zaštitne znakove, trgovačke nazive, nazive domena ili materijale zaštićene autorskim pravima tvrtke Lindström ili njegovih pridruženih tvrtki ili podružnica; niti da Lindström ima pravo koristiti bilo koji zaštitni znak, trgovačka imena ili materijal zaštićen autorskim pravima koji se može vidjeti kroz navedene poveznice.

Vanjske poveznice (“hiperveze“) na ovu internetsku stranicu

Za sve poveznice na ovu internetsku stranicu je potrebno dobiti pisano odobrenje Lindströma, osim ako poveznica ne ispunjava sljedeće uvjete:

poveznica se sastoji isključivo od običnog URL-a lokalnog natpisa www.lindstrom.xx (xx = ccTLD) ili old.lindstromgroup.com i ne uključuje nikakav zaštitni znak tvrtke Lindström ili riječ LINDSTRÖM kao takvu ili u obliku logotipa;

poveznica se odnosi izravno na početnu stranicu bilo na lokalnoj web stranici www.lindstrom.xx (xx = ccTLD) ili na old.lindstromgroup.com i na nijednoj podređenoj stranici navedene internetske stranice;

slijedeći poveznicu, povezana Lindströmova internetska stranica se otvara u nezavisnom novom prozoru preglednika, a ne u okviru povezane internetske stranice;

izgled, položaj i ostale značajke poveznice ne stvaraju pogrešan dojam da je povezujuća stranka ili njezino poslovanje i proizvodi povezani s Lindströmovim poslovanjem ili su sponzorirani od strane Lindströma;

poveznica nema štetnog utjecaja na ugled i zaštitne znakove tvrtke Lindström ili tvrtki koje u to vrijeme pripadaju istoj grupaciji kao Lindström.

Lindström zadržava pravo da u svako doba povuče svoj pristanak na poveznicu prema vlastitoj neograničenoj diskreciji, kao i da zabrani bilo koju poveznicu koja ispunjava gore navedene uvjete, a koja je prema procjeni Lindströma, bila postavljena u neodgovarajuću postavku čime bi mogla naštetiti visokoj razini dobrog ugleda (“goodwill“) povezanog s Lindströmom ili nanijeti štetu Lindströmu.

Prava intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo vezano za ovu internetsku stranicu i sve na njoj objavljene materijale, zaštićeno je  međunarodnim zakonima o autorskim pravima i konvencijama o autorskim pravima. Korisnik se mora pridržavati svih zakona o zaštiti autorskih prava na globalnoj razini i spriječiti neovlašteno kopiranje materijala.

Lindström ili njegovi partneri zadržavaju sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na internetsku stranicu (uključujući autorsko pravo, registrirane i neregistrirane zaštitne znakove i dizajne, patente, nazive domena, poslovne tajne i prava na bazu podataka). Dobar ugled (“goodwill“)  koji proizlazi iz korištenja prava intelektualnog vlasništva koje pripada tvrtki Lindström u potpunosti pripada Lindströmu. Lindström ne daje korisniku izravna ili neizravna prava na prava intelektualnog vlasništva.

Ograničenje odgovornosti

Lindström će uložiti najveće napore kako bi osigurao da internetska stranica i njezini sadržaji ostanu u uporabi kontinuirano i bez prekida. Lindström, međutim, ne preuzima odgovornost za djelovanje usluge na neprekinut i pravodoban način i bez pogrešaka. Poduzeti su svi napori kako bi se osigurala točnost informacija objavljenih na internetskoj stranici. Lindström ipak neće biti odgovoran za točnost ovog sadržaja. Materijal može sadržavati netočnosti i tipografske pogreške. Lindström ne može jamčiti točnost ili potpunost materijala, kao niti pouzdanost savjeta, mišljenja, izjave ili drugih informacija koje se pojavljuju na internetskoj stranici ili koje se mogu dijeliti putem internetske stranice. Svaka uporaba takvih mišljenja, savjeta, izjava ili informacija, kao i oslanjanje na njih, je na vlastiti rizik i odgovornost korisnika. Korisniku se savjetuje da potraži pomoć stručnjaka za savjet primjeren individualnoj situaciji korisnika.

Svi se sadržaji nude kao takvi. Internetska stranica i sadržane informacije će se s vremena na vrijeme mijenjati. Lindström ne nudi nikakva jamstva i ne prihvaća nikakvu odgovornost, uključujući jamstva i odgovornosti u pogledu komercijalne korisnosti, primjerenosti za bilo koju posebnu svrhu ili nepoštivanja prava ili jamstva u vezi s funkcioniranjem ove internetske stranice ili njezinog sadržaja. Lindström ne preuzima odgovornost za pružanje i točnost podataka o proizvodu i prodaji izvan ove internetske stranice, na primjer kada je navedeni podatak ponudio prodavač.

Lindström ne nudi jamstva za zaštitu ove internetske stranice. Sve informacije koje se nalaze na  ovoj internetskoj stranici su pružene po načelu “viđeno-kupljeno”, bez jamstva bilo koje vrste. Korisnik ovime prihvaća da Lindström ne može jamčiti sigurnost podataka bilo koje informacije poslane putem ove internetske stranice. Lindström ne nudi jamstvo da ova internetska stranica, web-poslužitelji koji održavaju ovu internetsku stranicu ili elektronske komunikacije koje šalje Lindström nemaju virusa ili drugih štetnih elemenata. Korisnik ovime prihvaća da Lindström ne preuzima odgovornost za materijale ili informacije koje korisnik šalje ili prima.

Lindström ne preuzima odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, neposrednu ili posljedičnu štetu ili posebnu štetu ili za takvu štetu temeljenu na odgovornosti za štetu (uključujući štetu koja proizlazi iz gubitka posla, ugovora, proizvoda ili informacija ili zbog prekida poslovanja) proizašle iz upotrebe ove internetske stranice ili od sprječavanja navedene upotrebe, ili iz ovih uvjeta i odredbi, bez obzira na to da li je navedena šteta utemeljena na sporazumu, kršenju prava, bezobzirnosti ili drugih osnova, pa čak i ako je Lindström bio upozoren na mogućnost takve štete. Lindström također ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške, netočnosti, manjkavosti i druge mane, odnosno kašnjenja ili nedostatka ispravnosti informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici.

Odgovornost Lindströma u svakom slučaju ne smije prelaziti odgovornost koja proizlazi iz obveznog  zakonodavstva.

Izmjene i dopune

Lindström zadržava pravo izmjene i dopune ovih uvjeta i odredbi, u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem trenutku kada, prema vlastitom nahođenju, Lindström to bude smatrao potrebnim. Sve izmjene i dopune ovih uvjeta i odredbi stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici. Svaka upotreba internetske stranice nakon izmjene uvjeta i odredbi predstavlja prihvaćanje navedene izmjene i dopune.

Lindström ima pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, izmijeniti sve dijelove ove internetske stranice; otkloniti nedostatke i ispraviti pogreške; izvršiti druge izmjene na ovoj internetskoj stranici, materijalu i proizvodima, programima, uslugama i cijenama opisanim na internetskoj stranici, kao i ukloniti elemente internetske stranice iz upotrebe, uključujući i njezine funkcije. Lindström također ima pravo, bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti za naknadu, ograničiti korištenje određenih funkcija i usluga ili korištenje internetske stranica djelomično ili u cjelini. Lindström ima pravo, iz opravdanih razloga, u bilo kojem trenutku prekinuti sva prava korištenja koje je odobrio.

Primjenljivo zakonodavstvo

Uvjeti i odredbe će biti regulirani zakonom Finske. U slučaju da Lindström i korisnik nisu u stanju  pregovarati o razumijevanju na bilo kojoj točki spora, navedeni spor će se rješavati u prvom stupnju na Okružnom sudu u Helsinkiju. Korisnik koji je potrošač može, međutim, uputiti spor na Opći sud  prvoga stupnja koji ima nadležnost u okrugu u kojem korisnik ima prebivalište. Korisnik koji je potrošač, također ima pravo tražiti preporuku za rješenje spora od strane Odbora za žalbe potrošača.

Obavijesti u vezi s autorskim pravom i zaštitnim znakovima

Autorsko pravo na sadržaj internetske stranice je u vlasništvu tvrtke Lindström ili njegovih partnera. Sva prava pridržana.

Ime Lindström i nazivi proizvoda i usluga koje proizvodi Lindström su zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili registrirani trgovački nazivi tvrtke Lindström doo. Druga imena koja se spominju mogu također biti zaštićeni simboli njihovih posjednika. Sva prava pridržana.