Naše služby pro průmysl zdravotní péče

Hygiena pracovního prostředí a pracovních oděvů je v pečovatelském a zdravotním průmyslu obzvlášť důležitá. Lindström nabízí pro průmysl zdravotní péče rozsáhlý výběr pracovních oděvů zajišťujících bezpečnost, rozpoznatelnost a individuální vzhled zdravotního personálu. O hygienické a bezpečnostní požadavky se staráme ve všech fázích.

Suunnittelu

Návrh
Hygieně věnujeme pozornost už ve fázi návrhu pracovního oděvu. Pomocí našeho modelu pracovního oděvu a výběru materiálů zabezpečujeme, aby si pracovní oděv uchoval svoji funkčnost během dlouhých pracovních dní a vydržel i pravidelnou údržbu.

Huolto

Údržba
Naše servisní střediska dodržují EU normu EN-SFS-14065, která zabezpečuje požadovanou úroveň hygieny nemocničních textilií během celého procesu údržby. Všichni naši zaměstnanci dodržují přísné pokyny ohledně oděvů, osobní hygieny a prevence infekcí.

Valvonta

Monitorování
Abychom zabezpečili účinnou dezinfekci, naše systémy monitorují teplotu praní, hodnoty Ph a dávkování pracích chemikálií. Součástí zabezpečování mikrobiologické kvality jsou pravidelně vykonávané mikrobiologické testy. Jako namátkové kontroly děláme hygienické testy oděvů, které se mají poslat našim zákazníkům.