Home / Article / Zjednodušte si podnikání pomocí outsourcingu
30.05.2023

Zjednodušte si podnikání pomocí outsourcingu

V současné době si nejen velké korporace, ale i malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné uvědomují výhody využití externích specialistů na některé činnosti. Díky tomu nemusí rozšiřovat řady svých stálých zaměstnanců a mají více času soustředit se na hlavní aktivity svého podnikání. Formou outsourcingu lze zajistit cokoliv, co je výhodné pro organizaci, co lze smluvně podchytit a kde lze určit klíčové ukazatele výkonnosti, na základě kterých pak probíhá hodnocení práce poskytovatele.

Outsourcing zjednoduší podnikání.
Obrázek: Předat některé činnosti externím dodavatelům se vyplatí

Outsourcing je proces, kdy firma předává část svých činností externím dodavatelům, kteří jsou specializovaní na danou oblast a mohou ji provádět levněji, efektivněji a s vyšší kvalitou než samotná firma nebo živnostník. Někdy se pojem používá pro označení formy zajištění služeb, procesů a činností, někdy se tímto pojmem označuje samotný proces vyčlenění. Tento proces může pomoci vašemu podnikání mnoha způsoby:

 • Outsourcing sníží náklady na zaměstnance, technologie, výrobu a další výdaje, které jsou spojeny s danou činností. Externí dodavatelé mohou být schopni nabídnout levnější služby díky lepším technologiím a specializaci.
 • Externí dodavatelé jsou specializovaní na danou oblast a mohou mít větší zkušenosti a odborné znalosti než firma. Tím pádem mohou nabídnout vyšší kvalitu a lepší výsledky než interní zaměstnanci.
 • Outsourcing umožňuje firmám lépe reagovat na změny v poptávce a trhu, protože mohou být flexibilnější a rychleji přizpůsobí svou kapacitu a nabídku služeb bez nutnosti investovat do vlastních zdrojů.
 • Outsourcing umožňuje firmám zaměřit se na své hlavní aktivity a věnovat více času a zdrojů na inovace a vývoj nových produktů a služeb.
 • Outsourcing může snížit riziko spojené s provozováním určitých činností, jako jsou například IT služby, účetnictví a právní záležitosti, protože externí dodavatelé jsou specializovaní na tyto oblasti a mohou nabídnout vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany.

Celkově lze říci, že outsourcing může pomoci firmám efektivněji využít zdroje a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Nicméně je důležité pečlivě zvažovat, jaké činnosti outsourcovat, a vybírat spolehlivé a kvalitní externí dodavatele.

Efektivnější využití zdrojů díky outsourcingu.
Obrázek: Úklid může být jednou z outsourcovaných činností

Proč outsourcovat různé činnosti

Díky týmu složenému z různých odborníků, kteří jsou levnější než zaměstnanci, získají i malé podniky velkou sadu dovedností. Profitovat mohou zejména z jejich specializace, plného využití a variabilního objemu práce. Navíc za tyto pracovníky společnost neplatí pojištění ani dovolenou.

Virtuální asistent/ka vykonává konkrétní činnosti, jako je korespondence, vyřizování objednávek, reklamací a podobně, přesně podle potřeb klienta, v dohodnutém čase.

Zákaznický servis zvyšuje spokojenost zákazníků až o 40 %. Snižuje náklady za interní práci třeba až o 90 %.

Díky externímu marketingu dochází ke zvýšení tržeb z daných kanálů o 50 a více procent. Podniky získají odborníky, kteří mohou bezchybně a opakovaně převést strategii do reálné praxe.

Práce fakturanta také není vždy interně nezbytná, dle velikosti firmy a počtu fakturačních dokladů se dá outsourcovat jen několik hodin měsíčně.

Firma si může nechat externě zajišťovat i nejrůznější benefity pro své zaměstnance, ať už je to výuka cizích jazyků, školení, sportovní aktivity a jiné odměny.

Outsourcing pracovního oblečení

Díky pronájmu pracovních oděvů Lindström získáte větší flexibilitu, finanční úspory i jistotu splnění všech zákonných norem.

Příklady oborů, kde se outsourcing v praxi využívá

Outsourcing může zahrnovat mnoho různých oblastí a činností v rámci podnikání:

 • IT služby – například správa sítí, webových stránek, databází, cloudových řešení, vývoj softwaru, testování, zabezpečení,
 • účetní a finanční služby – vedení účetnictví, daně, fakturace, řízení cash flow, analýza finančních výsledků ap.,
 • personální služby – nábory a výběry zaměstnanců, administrace zaměstnaneckých benefitů, školení, mentoring,
 • marketingové a reklamní služby – tvorba webových stránek, správa sociálních médií, online reklama, PR,
 • logistické a dopravní služby – například skladování, balení, přeprava zboží, sledování,
 • údržba komunikací,
 • facility management – správa budov a infrastruktury, včetně úklidu a údržby čisticích rohoží,
 • catering a stravování zaměstnanců,
 • ostraha objektů,
 • průmyslové praní a údržba pracovních oděvů atd.

Jaké výhody má outsourcing pracovních oděvů

Outsourcing pracovního oblečení má pro podnikání několik výhod z hlediska optimalizace nákladů na nákup, údržbu, čištění a skladování oblečení a dosažení úspor v důsledku objemových slev. Přístup k odborným znalostem a technologiím v oblasti výroby a údržby pracovních oděvů vede ke zlepšení kvality a trvanlivosti oblečení a snížení rizika jeho poškození či opotřebení.

Zákazník promění fixní náklady (náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby) na variabilní, kdy platí cenu jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se tím zvýší a předaný proces se zefektivní.

Kvalitní pracovní oděvy a outsourcing jejich údržby.
Obrázek: Praní oděvů převezme profesionální firma

Outsourcing pracovního oblečení vám umožní získat kvalitní pracovní oděvy, které splňují nejnovější bezpečnostní normy a standardy pro různé obory. To pomůže snížit riziko úrazů na pracovišti a zlepšit ochranu zaměstnanců. Služba také umožní lidem v podniku být více pružní a rychleji reagovat na změny v poptávce po oblečení, zároveň sníží nároky na potřebný skladovací prostor a zkrátí dobu dodání oblečení.

Profesionální péče o ošacení zaměstnanců

Naše firma Lindström se stará o veškerý servis související s pronájmem a péčí o pracovní oděvy. Pracovní oblečení pro různá odvětví navrhujeme podle norem a požadavků klientů a pak je vyrobíme a pronajímáme. V rámci služby se profesionálně staráme o jejich údržbu a vyměňujeme poškozené kusy za nové. Úspory vody, energií, pracích prášků nebo textilního odpadu v porovnání s praním v domácnosti si mohou zájemci orientačně spočítat na kalkulačce udržitelnosti.

Jak služba funguje? Podívejte se na video:

Náš řidič přiveze do firmy čisté prádlo a může ho v případě zájmu rovnou i vyskládat do skříněk jednotlivých zaměstnanců. Zároveň vyzvedne špinavé prádlo v pytlích a odveze ho k vyčištění.

V prádelně zaměstnanci špinavé prádlo vytřídí a vyperou v průmyslových pračkách na program podle hygienických norem, které zákazník vyžaduje. Po vyprání a usušení prádla se oděvy zkontrolují, opraví nebo vymění. Pak se zabalí a odvezou ke klientovi na pracoviště. Na konci celého cyklu se postaráme o recyklaci a ekologickou likvidaci vyřazeného oblečení. Zákazník se nemusí o nic kolem pracovních oděvů starat.

Avatar
Lindström Group