Home / Article / Zajištění kvality s certifikací ISO 9001
10.06.2024

Zajištění kvality s certifikací ISO 9001

ISO 9001 je celosvětově uznávaný standard pro systémy managementu kvality (QMS). Aktuální verze je ISO 9001:2015 a specifikuje požadavky na QMS, včetně:

  • Procesy plánování, kontroly a zajišťování kvality
  • Metody sledování a měření výkonu
  • Směrnice pro dokumentaci, interní audit a nápravná a preventivní opatření

Náš holistický přístup k řízení kvality

ISO 9001 platí pro organizace všech velikostí a sektorů. V 90. letech jsme byli mezi prvními společnostmi, které certifikovaly náš systém managementu kvality podle požadavků ISO 9000 a od té doby tuto certifikaci udržujeme.

ISO 9001 je základní dokument – ​​na našem manažerském týmu je, aby činil rozhodnutí související se strategií, vizí a směřováním společnosti. Harri vysvětluje: „ISO 9001 nám nedává nic víc než pokyny ohledně řízení kvality. Jednotlivé firmy už pak musí činit a dokumentovat svá rozhodnutí.“

K našemu systému řízení kvality zaujímáme holistický přístup, protože podporuje naši širší obchodní strategii. Harri překládá definice standardu do obchodního jazyka, aby naši lídři pochopili, jak nám pomáhá dosáhnout našich strategických cílů.

Standardy systému řízení jsou vytvořeny tak, aby podporovaly vaše podnikání. Vyžadují, abyste zdokumentovali, co děláte, abyste si vybudovali důvěru a povědomí ve společnosti. To vám umožní spolupracovat na dosažení vašich cílů.

Harri Puputti, Director of Quality and Compliance

Klíčové principy ISO 9001

ISO 9001 je založena na sedmi principech řízení kvality navržených tak, aby pomáhaly společnostem růst ziskově, přinášet zákazníkům hodnotu a zajišťovat spokojenost zákazníků.

Harri nastiňuje tyto principy a jejich aplikaci ve společnosti Lindström:

  1. Zaměření na zákazníka: Rozumíme obchodním potřebám a klíčovým požadavkům našich zákazníků. Upřednostňujeme zákaznickou zkušenost, vždy nasloucháme a zvažujeme jejich zpětnou vazbu.
  2. Vedení lidí: Vedeni našimi firemními hodnotami se naše nejvyšší vedení ujímá vedení při nastavování a zavádění našeho systému managementu kvality.
  3. Angažovanost lidí: S naším komunikačním oddělením zajišťujeme, že každý zaměstnanec rozumí našim zásadám, postupům a pokynům a jejich spojení s našimi obchodními cíli. Do vývoje strategie zapojujeme všechny.
  4. Procesní přístup: Plně definujeme naše end-to-end procesy v souladu s požadavky ISO 9001.
  5. Zlepšení: Identifikujeme hrozby pro naše strategické cíle a rozpoznáme příležitosti k růstu.
  6. Rozhodování na základě důkazů: Plánujeme akce na základě hodnocení výkonu a dalších zdrojů dat.
  7. Řízení vztahů: Řídíme vztahy se všemi zainteresovanými stranami, včetně dodavatelů, partnerů, zákazníků, zaměstnanců, právních orgánů a veřejných organizací.

Harri vysvětluje: „Když fungujeme podle našich procesů, můžeme našim zákazníkům dodat čisté, dobře připravené pracovní oděvy včas a na správné místo. Naše dlouhodobé vztahy s partnery a zákazníky jsou tím nejlepším svědectvím.“

Role auditu při dosahování certifikace ISO 9001

Pro splnění podmínek certifikace ISO 9001, procházíme externími i interními audity. Externí auditoři kontrolují náš systém managementu kvality podle požadavků normy. Informují o pozitivních výsledcích, potenciálních rizicích nesouladu a přímých neshodách. Jejich rozsáhlé zkušenosti s jinými společnostmi jim umožňují nabídnout cennou zpětnou vazbu a rozpoznat naši výkonnostní úroveň.

Audit nám pomáhá být zítra lepší organizací, než jsme dnes. Proces auditu je vývojovým nástrojem k zajištění našeho neustálého zlepšování. Je důležité, aby nás někdo hodnotil, poskytoval zpětnou vazbu a navrhoval nápady na další zlepšení.

Harri Puputti, Director of Quality and Compliance

Sledujeme všechna hlášení z auditu, provádíme analýzy hlavních příčin a plánujeme další kroky. A po nastavení plánu jej realizujeme a měříme dopad našich činů.

Proplouvání vlnou nových regulací

Harri vnímá, že dodržování předpisů je nyní důležitější než kdy jindy. Plnění požadavků na kvalitu nám pomáhá pochopit a začlenit předpisy udržitelnosti do našeho podnikání.

„Musíme zlepšit naše procesy, abychom zajistili soulad s nadcházejícími tsunami nových evropských enviromentálních předpisů. A vzhledem k tomu, že změna klimatu je realitou, musíme být dobře připraveni.“

 

Změna klimatu je samozřejmě rizikem, ale přináší také příležitosti. Například náš obchodní model oběhového hospodářství je něco, co vidíme jako příležitost: můžeme podpořit naše zákazníky v boji proti negativním dopadům změny klimatu.

Harri Puputti, Director of Quality and Compliance
Avatar
Lindström Group