Home / Article / Inteligentní sklad pro společnost Atria
27.02.2017

Inteligentní sklad pro společnost Atria

Atria zkouší provoz skladu umožňujícího dálkovou identifikaci

Smart warehouse Atria

Společnost Lindström a potravinářský podnik Atria spustily v červnu ve Finsku společný pilotní projekt v oblasti inteligentního řízení. V projektu se využívá radiofrekvenční identifikace, při níž se sledují visačky u pracovních oděvů. S využitím této technologie mohou na oběh a objem pracovního oblečení, které firma Lindström dodává, dohlížet i v podnicích společnosti Atria. V oběhu je celkem 30 000 ks pracovního ošacení. Ze sjednaného sortimentu oděvů se zajišťují potřeby 2 000-2 700 zaměstnanců podniku Atria.

Na úplném počátku tohoto projektu se vycházelo z předpokladu, že zaměstnanci užívají oděvy, díky nimž mohou podávat kvalitní pracovní výkon a pracovat bezpečně. Na životní cyklus pracovního oblečení lze dohlížet zcela jiným způsobem. Ví se přesně, jak často se určitý kus nosil, pral nebo prošel údržbou.

„Víme vše o jednotlivých kouscích pracovního ošacení, tedy i to, zda je s nimi zapotřebí cokoli udělat. Nikdo se proto nemusí obávat, že si nebude mít před začátkem směny co obléci,” vysvětluje Ralf Tupeli, ředitel nákupu ze společnosti Atria.

Partnerství a odpovědnost mají význam

V potravinářském průmyslu má pracovní oblečení tento hlavní význam: zajistit ochranu potravin. Oděvy zaměstnanců musí splňovat přísné hygienické normy odvětví. Velké plus znamená také odpovědnost. „Pro společnost Atria je důležité, aby dodavatelé jednali spolehlivě a dodržovali své finanční a sociální závazky i povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí. O spolehlivosti firmy také svědčí vydávání veřejných zpráv”, říká Anne Hirvelä, vedoucí jakosti ze společnosti Atria. Velkou roli navíc hraje dlouhodobé partnerství. „Atria si neobyčejně cení toho, když jsou nové přístupy k nejdůležitějším potřebám spojeným s pracovním ošacením právě výsledkem dlouhodobé spolupráce”, dodává Hirvelä.

Podle Anne Hirvelä musí pracovní oděvy nejen zajistit bezpečnost potravin. Je také důležité, aby byly funkční a pohodlné v náročných pracovních podmínkách. Musí zaměstnance chránit před vlhkem a chladem, a současně být prodyšné a příjemně se nosit. Vhodným kvalitním oblečením lze podpořit pohodu zaměstnanců a jejich pracovní výkon.

Avatar
Lindström Group