Home / Article / Rohože a hrací koberce Lindström vytvoří v mateřských školách bezpečné a inspirativní prostředí
05.09.2022

Rohože a hrací koberce Lindström vytvoří v mateřských školách bezpečné a inspirativní prostředí

Určitě si všichni přejeme, ať už máme malé děti, nebo ne, aby do školky chodili všichni prcci rádi a aby se jim tam líbilo. Prostředí, kde děti tráví většinu dne, by mělo být útulné a hravé a zároveň hygienicky čisté. Hrací koberce pro děti mohou sloužit jako výborná pomůcka pro pohybové, hudební i edukační hry a zároveň udržují čistotu interiéru. Se zajímavou rohožkou nestudí dlaždičky do nohou a děti se hned při vstupu do místnosti cítí příjemně, což je velmi důležité. Pocitově je pak v místnosti tepleji, což se hodí při současném trendu úspor energií.

Obrázek: Koberec pro děti ve školce může mít více funkcí.

Na vstupní rohožce může být třeba cestička z kamínků, která povede ze šatny do třídy. Malí školkáčci si tak zvyknou, že se mají při vstupu do školky přezouvat.

Pomůžeme vám vybrat vhodnou rohož do školky

Vhodný typ hracího koberce, aby byl funkční a zároveň stylově zapadl do interiéru konkrétní školky, vám pomůžeme vybrat podle vašich požadavků. Nemusíte kupovat drahé hrací koberce, my vám je totiž můžeme pronajmout a zároveň se postaráme o jejich pravidelné čištění. Je to jednoduché a cenově dostupné řešení, které udrží vaši školku v dokonale čistém a zároveň inspirativním stavu.

Barevné hrací koberce pro mateřská centra, mateřské školky, školy a školní družiny mají různé podoby, jsou na nich různé hry nebo výchovné motivy, mohou na nich být i vzory dětských kreseb. V naší nabídce najdete dětské kusové koberce pro hraní na zemi ve třídě, ergonomické rohože, chodbové rohože a tradiční čisticí rohože u vstupu do budovy.

Současné výzvy spolu zvládneme

S blížící se zimou se začínají opět objevovat strachy z šíření infekčních onemocnění a letos i z rostoucích cen energií, a tím nutnosti šetřit a snižovat teplotu v místnostech. Všichni, hlavně zřizovatelé, zaměstnanci mateřských škol a rodiče, si přejí, aby ve školce bylo co nejbezpečněji a nejpříjemněji. Kromě základních pravidel bezpečnosti, která už znají a dodržují dávno, přibývají stále další.

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a zaměstnanců patří mezi priority každého ředitele školky. V současné době se musí této oblasti věnovat ještě pozorněji a neustále sledovat aktuální situaci. Za bezpečnost dětí ve školce odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogičtí pracovníci, a to od chvíle převzetí dětí od jejich rodiče nebo pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Všichni pracovníci musí věnovat pozornost zvýšeným hygienickým nárokům a sledování teploty v místnosti, kde se děti pohybují.

Obrázek: Při pohybu na koberci se děti také učí.

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřských školách

V mateřských školách jsou běžně všichni zaměstnanci zvyklí věnovat velkou pozornost bezpečnosti malých dětí, které mají na starosti. Prostory školky jsou vybudovány tak, aby tam byla co nejmenší příležitost ke zranění, onemocnění a jiné újmě. Mezi základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při správě mateřských škol patří:

 • Teplota v mateřských školách se musí udržovat v rozmezí 18 až 22 °C.
 • Děti nesmějí přijít do styku s předměty, jimiž by se mohly zranit.
 • Rozměry stolů, židliček a dalšího nábytku pro děti musí odpovídat vzrůstu dětí.
 • Zasklená okna musí být ohrazená do výše 1 m ochrannou mřížkou.
 • Nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové, zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem, spodní třetina dveří nesmí být zasklívána.
 • Elektrické zásuvky musí být umístěny mimo dosah dětí nebo musí být opatřeny chrániči.
 • Zábradlí musí být nejméně 1,2 m vysoké bez příčných mřížek.
 • Léky a čistící dezinfekční prostředky musí být uloženy tak, aby k nim děti neměly přístup.
 • Celodenní výlety nesmějí být organizovány do vzdálenějších míst, jestliže není zajištěna správná životospráva dětí (teplý oběd, odpočinek).
 • Zahrada a hřiště musí být oplocené, nepřístupné veřejnosti a v blízkosti mateřské školy.
 • V budově musí být osvětlená a větraná šatna dětí.
 • Záchody a umývárny musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí, pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a jedno umyvadlo.
 • Nejmenší světlá šířka chodby musí být 120 cm.
 • Pokud je zavedena teplá voda do výukového prostoru, pak u výtoku v dosahu dětí nesmí být teplota vyšší než 45 °C.

Zdroj: Příručka bezpečnosti práce pro ředitele škol, Praha 2000

Správa mateřských škol a bezpečnost v zimním období

Vedení škol a školek v současné době průběžně dětem i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, zajišťuje a dohlíží na dezinfekci rukou, zabezpečuje úklid prostor a snaží se o přiměřenou teplotu v místnostech a zároveň dbá o šetření energiemi.

Hygienickou čistotu ve vnitřních prostorách školky pomohou udržet vstupní čistící rohože, zejména v místech, kde děti přechází z venku, ať už z ulice nebo ze zahrady, do šaten, nebo z umývárny na chodbu a do učeben. Čistící rohože zabrání roznášení nečistot a mokra po budově a sníží riziko úrazu.

Vstupní rohože na míru

Využije náš e-shop a objednejte si vstupní rohož se servisní službou jejího praní a čistění ještě dnes!

Se službami Lindström bude vše jednodušší

Skvělým řešením, jak udržet školku vždy v čistotě i za špatného počasí, je pronájem čistících zón a rohoží a jejich umístění na strategická místa. Bezpečnost a hygienu zajistí ve školce také rohože do umývárny.

Rohože do umývárny pro maximální bezpečnost a hygienu.

O nic se nebudete muset starat. Hrací dětské koberce zároveň navodí pocit tepla i zvědavost dětí a jejich chuť do hry a poznávání světa.

Více času na práci s dětmi při využití pronájmu spacích pytlů

Zapomeňte také na čas strávený manipulací s ložním prádlem. S našimi spacími pytli vám usnadníme stlaní dětských postýlek ve vaší školce. Současně s hracími a čistícími rohožemi si můžete pronajmout i tuto pomůcku. Děti budou mít svůj spacák s liškami a svým jménem. Postaráme se o všechny nepříjemné starosti a vy si lépe užijete chvíle s pohádkou, děti se rychle zachumlají a připraví k odpolednímu spánku.

Obrázek: S pohádkou a ve spacím pytli s liškami se krásně usíná.

Pronájem textilií pro školky se službou čištění a údržby vám přinese několik výhod:

 • eliminuje se roznášení nečistot v interiéru,
 • sníží se náklady na úklid,
 • vyřeší se i zvýšené hygienické požadavky,
 • sníží se riziko úrazu, např. při uklouznutí, které je zejména u malých dětí větší,
 • v učebnách se zvýší pocit tepla a děti si budou moci hrát i na zemi,
 • při pronájmu rohoží vám zcela odpadnou náklady na jejich pořízení,
 • v případě pronájmu navíc odpadne starost o čištění rohoží (špinavé rohože budeme pravidelně odvážet a měnit za čisté).

Rohože Lindström se službou jejich údržby si můžete otestovat zdarma a bez závazků a rozhodnout se, jestli je tato služba pro vás vhodná.

Avatar
Lindström Group