Důraz na energetickou účinnost

V r. 2015 kladla společnost Lindström obzvlášť důraz na energetickou účinnost. Vzhledem k tomu, že nákup energie představuje jednu z hlavních položek na seznamu celé skupiny, má energetická účinnost přímý dopad na ziskovost a cenovou politiku u nabízených služeb. Díky energetické účinnosti lze přibrzdit narůstající tlak na cenovou politiku spojený se zvyšováním nákladů na energii. Celková produkce společnosti Lindström stabilně roste, zatímco spotřeba energie na 1 kg odpadu poklesla. Do r. 2020 hodlá společnost snížit spotřebu energie o 6 %. Tohoto cíle v oblasti energetické účinnosti můžeme dosáhnout přes plánovaná opatření, tím, že se v několika příštích letech zaměříme na energetickou účinnost budov a zpětné využití tepla, které vzniká při praní.

Pokroky, jichž jsme dosáhli při regeneraci tepla z vody vypouštěné z praček a vzduchu vystupujícího ze sušiček, měly zásadní vliv na energetickou účinnost společnosti. V r. 2015 se systémy na regeneraci tepla nainstalovaly v Estonsku, Finsku a Slovinsku. Ve Finsku se zmodernizovalo stávající zařízení. Vybavení se zavádělo a obnovovalo až ve 2. pololetí roku 2015, a proto ještě není k dispozici roční míra úspory energie. Koeficient účinnosti při regeneraci tepla se nicméně pohybuje v rozmezí 15-25 % a přepokládá se, že po opravě užívaných systémů dosáhneme až 10% úspory.

Energetickou náročnost budov prověřily energetické analýzy. Tím, že se doladily větrací, vytápěcí i klimatizační systémy a začaly se využívat ty nejlepší postupy, jsme bez dalších investic uspořili až 12 %. Energetické analýzy se zaměřily také na energetickou účinnost jednotlivých zařízení.

Přezkumy energetiky probíhají v souladu s platnými právními předpisy EU. Společnost Lindström se při veškerých svých krocích řídí finským zákonem o energetické účinnosti. V r. 2015 mateřská společnost skupiny ve Finsku vyhověla všem zákonným požadavkům. V tomto roce se energetika zkoumala v celé mateřské společnosti. Hodnocení zaměřená na zvláštní celky, které se podílejí na spotřebě energie 10 %, proběhla v úsecích Oulu a Comforta společnosti Lindström v Tampere. Postupy, u nichž se dle hodnocení prokázala účinnost, se budou využívat u všech útvarů společnosti Lindström.

Podobné produkty