Home / Article / „Jsme silně prozákaznicky orientovaná společnost,” říká Jan Michna
27.07.2022

„Jsme silně prozákaznicky orientovaná společnost,” říká Jan Michna

Jan Michna pracuje v Lindström jako Key Account Manager pro segment automotive a stará se o to, aby služba pronájmu pracovních oděvů a průmyslových utěrek fungovala vždy skvěle s ohledem na potřeby a přání klientů.

Co všechno máte jako Key Account Manager v Lindström na starosti?

Primárně mám na starost péči o strategické zákazníky na celé Moravě. Dá se říct, že u mých zákazníků mám na starosti dva hlavní aspekty. Za prvé nastavování a řízení procesů u zákazníka, aby služba fungovala co nejspolehlivěji bez zádrhelů. Druhým aspektem je rozvoj zákazníka a jeho využívání servisních služeb Lindström.

Z jakých oblastí automotive průmyslu jsou vaši klienti nejčastěji?

Oblast automotive je velice široká. Od výroby základních komponentů až po samotnou montáž finálního auta. V Lindström máme zákazníky prakticky z celého dodavatelského řetězce.

Jaké hygienické a bezpečnostní normy musí oděvy v automobilovém průmyslu splňovat?

Žádné speciální hygienické požadavky v automotive sektoru nejsou. Velice často bývá jedna z kontaktních osob H/S Manager, který koordinuje skladbu navrhovaných typů pracovních oděvů.

Pracovní oděvy v automotive musí v prvé řadě zabránit znehodnocení výrobku. Na speciálních pracovištích, jako je svařovna, lakovna apod., jsou vyžadovány speciální oděvy dle standardních norem a jsou kombinovány spolu s ostatními OPP.

Z jakých materiálů jsou oděvy pro automotive průmysl nejčastěji vyráběné a proč?

Automotive zákazníci mají skutečně široký záběr pracovních činností, tak využíváme prakticky všechny typy materiálů, které máme v Lindström k dispozici.

Používá se zejména standardní kolekce s podílem CO/PES 65/35, svářečské oděvy, MultiPro oděvy s ochranou proti elektrickému výboji a v poslední době jsou stále více využívány antistatické ESD oděvy. Velice často je také využíváno barevné odlišení jednotlivých pracovních pozic pro různé skupiny zaměstnanců na pracovních linkách.

Jak probíhá spolupráce s klientem ve fázi výběru oblečení? Máte nějaký seznam otázek, na které se klienta zeptáte a dle toho doporučíte konkrétní pracovní oděvy?

Jako Key Account Manager se starám o stávající zákazníky, kde již používají naše oděvy. Pokud je potřeba rozšířit portfolio používaných oděvů, tak řešíme zejména, jaký druh činnosti konkrétní pracovní pozice provádí, v jakém prostředí se pohybuje a jakým způsobem přichází do kontaktu s výrobkem. A podle toho, společně se zákazníkem, vybíráme nejvhodnější pracovní oděv.

Kromě pracovních oděvů pronajímáte i průmyslové utěrky. V čem jsou tyto vaše textilní utěrky lepší než vyřazené oblečení, které ještě i dnes používají některé autoservisy?

Jednoznačně je to absorpční schopnost našich utěrek. Absorpce průmyslových textilních utěrek je nesrovnatelně lepší než nastříhaný textil, kde se můžou objevit například i staré záclony. Dále pak zákazníci oceňují servis a pohodlí při manipulaci, kdy je box s utěrkami umístěn přímo na pracovišti a dle potřeby pravidelně doplňován čistými utěrkami.

Firma Lindström si zakládá na udržitelnosti výroby, recyklaci a ekologických postupech čištění pracovních oděvů. Rezonuje tento aspekt mezi vašimi klienty?

Toto téma zatím u mých zákazníků není tak rozšířené jako v jiných odvětvích, nicméně se už začínají objevovat první náznaky zájmu o to, jak je s pracovními oděvy nakládáno po skončení jejich životnosti a jak naše servisní služba a čistící procesy zatěžují životní prostředí.

Jak udržujete spokojenost se servisními službami u zákazníků Lindström?

V prvé řadě je potřeba mít nastavený dobrý systém agendy pronájmu pracovních oděvů, tak aby zohledňoval potřeby zákazníka. Na druhou stranu je potřeba také hlídat to, abychom se my nedostávali příliš často mimo naše interní zavedené systémy a abychom si udrželi schopnost efektivně a kvalitně řešit potřeby všech našich zákazníků.

Pokud je systém dobře nastavený, pak se snažíme ladit detaily, aby ještě více vyhovoval konkrétnímu zákazníkovi. Zároveň se snažíme proaktivně předcházet problémům. Je velice důležité držet zákazníka informovaného a transparentně s ním komunikovat.

Taktéž je potřeba dbát na vysokou informovanost koncových uživatelů pracovních oděvů, aby byl každý poučen, jakým způsobem se svěřenými oděvy nakládat. Nedílnou součástí spokojenosti zákazníka je úloha Account Representative, který na zavolání neprodleně řeší problémy přímo u zákazníka a přebírá tak velkou část operativy.

Kolik vaši zákazníci ušetří, pokud si průmyslové utěrky a pracovní oblečení pronajímají a nekupují?

Toto nelze s určitostí kvantifikovat. Odvíjí se to zákazník od zákazníka. Nejvíce záleží na tom, jaký původní systém měla firma nastavený a s čím servisní služby Lindström porovnává.

Je velký rozdíl v nákladech, pokud firma svým zaměstnancům koupí na rok 3 trička a 2 kalhoty a dává jim měsíčně jakési práškovné a zaměstnanec si pere doma (což si v dnešní době už nedokážu představit) a případem, kdy firma nakupuje vlastní oděvy a používá lokální prádelnu anebo námi nabízenou variantou, kdy firma používá službu komplexního servisu.


Je potřeba říci, že pracovní oděv se týká každého jednoho zaměstnance, a proto je komplexní péče skutečně potřeba. V případě servisu se tedy zejména jedná o ušetření času zaměstnanců zákazníka, kteří by se jinak zaobírali nákupem, skladováním, výměnami a další agendou. Servisní služba pracovních oděvů také znamená ušetření skladovacího místa pro oděvy, které se může využít např. pro výrobní kapacity. Dále je potřeba zmínit efektivnost nákladů, kdy při využití servisní služby žádné oděvy nevážou finanční prostředky na skladu, neřeší se fluktuace a hromadění nepotřebných velikostí oděvů a podobně.

Shodou okolností jsem asi před měsícem dělal analýzu porovnání servisní služby a systému nákup + prádelna pro jednoho důležitého zákazníka. Po započtení všech faktorů byl náš servis pronájmu pracovních oděvů o 20 % levnější než nákup v kombinaci s lokální prádelnou, a to samozřejmě při zachování všech benefitů, které zmiňuji výše.

Jaké výhody zákazníci získají, když začnou spolupracovat se společností Lindström?

Těch výhod oproti jiným řešením je více, ale asi bych vybral dvě hlavní: tou první je maximální transparentnost koloběhu a užívání pracovních oděvů, která je podpořena technologiemi, jako jsou UHF čipy, čtečky servisních techniků, čtečky v Lindström skladu apod.

Druhou výhodou je, že se zákazník svěří do rukou naší společnosti, která je silně prozákaznicky orientovaná. Jsme schopni se o zákazníka maximálně postarat tak, aby se zákazník mohl věnovat pouze vlastnímu předmětu podnikání a pracovní oděvy ho v tom podpoří a nebudou ho od vlastní pracovní náplně odvádět.

Jaký měla pandemie a současná krize spojená s válkou na Ukrajině vliv na vaše klienty? Vnímáte nějaké změny v jejich požadavcích na služby Lindström?

Určitě ano. Automotive segment je výrazně postižen pandemií a krizí na Ukrajině, respektive nefunkčností dodavatelských řetězců a výrazným nárůstem vstupu energií.

Navíc se dějí v tomto odvětví významné změny do budoucna, takže vládne určitá nervozita. O to více se snažím komunikovat se svými zákazníky a proaktivně hledat řešení, abychom jim toto obtížné období maximálně ulehčili. Díky našim technologiím a prozákaznickému přístupu máme nástroje, abychom dokázali zákazníkovi pomoct udržet náklady nízko při zachování vysokého standardu našich služeb. Zejména se jedná o analýzy využitelnosti služby a na to poté navázání bezplatné optimalizace méně využívaných oděvů.

Avatar
Lindström Group