Home / Article / Proč jsou v průmyslu důležité ISO normy
20.04.2023

Proč jsou v průmyslu důležité ISO normy

28. dubna si každoročně připomínáme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který byl poprvé vyhlášen Mezinárodní organizací práce (ILO) v roce 2003 s cílem zdůraznit význam prevence pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.

Cílem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zvýšit povědomí o jejich důležitosti, propagovat osvědčené postupy a podporovat spolupráci mezi zaměstnavateli, pracovníky, odbory a vládami. Tento den je příležitostí k připomenutí ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a k propagaci zdravé pracovní kultury v celosvětovém měřítku.

Na pracovišti je důležité dbát na bezpečnost.

Význam bezpečnostních norem v průmyslu

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je také vzpomínkou na ty, kteří byli zraněni nebo zahynuli při své práci. Z toho důvodu je potřeba se zamyslet, co vše pro bezpečnost můžeme udělat.

Bezpečnostní normy definují minimální požadavky na bezpečnost a zdraví při práci a na ochranu životního prostředí v konkrétním průmyslovém odvětví. Tyto normy jsou vydávány buď mezinárodními organizacemi, jako je ISO, nebo vládními orgány. Dodržování bezpečnostních norem je základním předpokladem pro zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance a ochrany životního prostředí.

Co je ISO a proč certifikát získat

ISO (International Organization for Standardization) je mezinárodní nevládní organizace, která vydává mezinárodní standardy pro různé oblasti, včetně managementu kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších.

Certifikát ISO je oficiální dokument, který potvrzuje, že organizace splňuje požadavky stanovené v konkrétním mezinárodním standardu ISO. Pro získání certifikátu musí organizace projít procesem certifikace, který zahrnuje několik kroků: výběr standardu ISO, jeho implementace, externí audit a vydání certifikátu.

Získání certifikátu ISO není povinné a organizace si sama rozhoduje, zda chce certifikát získat. Certifikát však může organizaci pomoci zlepšit procesy a získat větší důvěru u zákazníků, partnerů a ostatních zainteresovaných stran.

ISO normy – typy, popis, revidování

ISO normy jsou mezinárodní normy, které stanovují minimální požadavky na produkty, služby a procesy v různých odvětvích. Vydávají se za účelem zlepšení kvality, efektivity a bezpečnosti produktů a služeb, snižování rizik a zlepšování environmentálního výkonu.

Existuje mnoho různých typů ISO norem, například:

ISO 9001 – norma pro systémy managementu kvality, která definuje minimální požadavky na to, jak organizace řídí své procesy, aby dosáhla maximální spokojenosti zákazníků.

ISO 14001 – norma pro systémy managementu životního prostředí, která definuje minimální požadavky na to, jak organizace řídí své aktivity, aby minimalizovala svůj dopad na životní prostředí.

ISO 45001 – norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která definuje minimální požadavky na to, jak organizace řídí své aktivity, aby minimalizovala riziko pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.

ISO normy jsou pravidelně revidovány, aby byly aktualizovány a přizpůsobeny současným potřebám. Obvykle se revidují každých 5-10 let. Při revizi normy jsou také zohledněny názory a připomínky zainteresovaných stran, jako jsou odborníci, organizace a zákazníci.

Na pracovní oděvy určené pro automobilový průmysl jsou kladeny vysoké nároky.

Význam shody s ISO normami

Shoda s ISO normami má pro organizaci mnoho výhod, včetně zlepšení kvality, bezpečnosti, efektivity a snížení nákladů. Dodržování ISO norem může také pomoci organizaci získat důvěru zákazníků a zlepšit reputaci na trhu.

Zlepšení kvality: Sledování a dodržování ISO norem může organizaci pomoci zlepšit kvalitu produktů nebo služeb. Normy poskytují osvědčené postupy a přístupy, které mohou pomoci organizaci identifikovat a odstranit problémy v procesech výroby nebo poskytování služeb.

Zvyšování bezpečnosti: ISO normy se zaměřují také na zvyšování bezpečnosti při práci a minimalizaci rizik. Dodržování norem v této oblasti může organizaci pomoci chránit své zaměstnance před nehodami a zraněními a minimalizovat rizika spojená s produkty nebo službami.

Zvýšení důvěryhodnosti: Shoda s ISO normami může pomoci organizaci získat důvěru zákazníků, protože dodržování normy ukazuje, že organizace se snaží dodržovat vysoké standardy a že je schopna dodávat produkty nebo služby, které jsou spolehlivé a bezpečné.

Zlepšení efektivity: ISO normy pomáhají organizaci zlepšit procesy a zvyšovat efektivitu. Normy poskytují osvědčené postupy, které mohou organizaci pomoci identifikovat a odstranit zbytečné procesy nebo kroky a zefektivnit operace.

Snížení nákladů: Dodržování ISO norem může také pomoci organizaci snížit náklady, a to díky vyšší efektivitě procesů.

Zvýšení ekologického standardu: Normy v oblasti ochrany životního prostředí mohou pomoci organizaci minimalizovat její dopad na životní prostředí a zefektivnit adaptaci výroby na stále přísnější environmentální legislativu.

Normy a ISO certifikace pracovního oblečení Lindström

Svým klientům pomáháme s dodržováním zákonných norem a požadavků zejména v oblasti bezpečnosti práce, protože zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit bezpečnost práce svých zaměstnanců. Téma bezpečnosti je velmi obsáhlé a každý obor má svá specifická pravidla.

Pracovní oděvy jsou důležitou součástí bezpečnostních i hygienických pravidel ve většině provozů. Některé obory mají navíc ještě specifické požadavky. Obecně platí, že podle nařízení vlády č. 390/2021 a zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům tzv. osobní ochranné pracovní prostředky.

Do toho spadají pracovní oděvy, obuv a různá výstroj specialistů, s jejichž pořízením a údržbou vám můžeme pomoci. O takový pracovní oděv se nikdy nemá starat sám zaměstnanec, ale vždy jej pro něj pořizuje zaměstnavatel a zajišťuje jeho údržbu.

Například při svařování musí být zaměstnanec vybaven kvalitním certifikovaným nehořlavým oděvem. Naše kolekce pracovního oblečení WelderPro je určena pro svářeče kovů a brusiče. Oděvy jsou testovány na odolnost proti plameni a vysokým teplotám a kolekce je certifikována podle norem EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, E3, F1): Oděvy na ochranu proti teplu a ohni a EN ISO 11611: 2015, A1 třída 2.

Pracovní oblečení z kolekce WelderPro, kterou jsme speciálně navrhli pro svářeče kovů a brusiče.

V provozech, kde je nebezpečí zranění při pohybu na pracovišti z důvodu snížené viditelnosti, jsou nutné oděvy s reflexními prvky. Pro tyto provozy nabízíme kolekci HighVisPro, která je certifikována podle norem EN ISO 20471: Oděvy s vysokou viditelností a EN 342: Soubory a oděvy na ochranu proti chladu.

Certifikované pracovní oblečení pro všechny obory

V Lindström známe všechny důležité normy a zajistíme, aby vaše pracovní oblečení splňovalo nejvyšší bezpečnostní standardy.

Naši spokojení zákazníci z oblasti automotive

Oblast automotive je velice široká – od výroby základních komponentů až po samotnou montáž finálního auta. V Lindström máme zákazníky, pro něž se staráme o pracovní oděvy, prakticky z celého dodavatelského řetězce. Patří mezi ně například firma Fritzmeier s.r.o., která se zabývá výrobou komponentů pro zemědělské, stavební a manipulační stroje (kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy) i dílů pro osobní i nákladní vozy, nebo firma Pašek Autoservis s.r.o., která v roce 1994 získala zastoupení značky TATRA a začala prodávat nákladní automobily, náhradní díly a zároveň se stala autorizovaným servisem.

V současném globalizovaném světě je splnění norem a standardů stále důležitější nejen pro uspokojení požadavků zákazníků, ale také pro zajištění dodržování zákonů a regulací v různých zemích. Organizace, které se rozhodnou pro certifikaci ISO, ukazují svým zákazníkům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám svůj respekt k řízení kvality, k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a dalším oblastem.

Avatar
Lindström Group