Home / Article / Pracovní oděvy s RFID čipy pomáhají optimalizovat pracovní procesy ve firmě
27.02.2023

Pracovní oděvy s RFID čipy pomáhají optimalizovat pracovní procesy ve firmě

Digitalizace ulehčuje firmám množství procesů, a tím šetří čas, lidské zdroje i finance. Navíc zvyšuje spolehlivost i bezpečnost pracovních postupů. Příkladem jsou i RFID čipy v pracovních oděvech Lindström umožňující bezkontaktní výměnu dat mezi oděvem a čtečkou. Co všechno zjistíte a jak tyto informace můžete využít pro vylepšení procesů ve firmě?

K čemu slouží RFID čipy v oděvech Lindström

RFID čipy slouží k digitalizaci koloběhu pracovních oděvů u zákazníka. Každý kus oblečení je opatřen samostatným čipem, přičemž zaměstnanci Lindström oděvy při manipulaci naskenují pomocí čtečky a tím zaevidují jejich pohyb do online systému. To znamená, že jim pomocí čtečky RFID čipů vždy přiřadí nový stav – tedy zda jsou u zákazníka na pracovišti, v prádelně nebo na cestě.

Díky této chytré technologii je zajištěno, že všichni zaměstnanci mají na pracovišti vždy:

  • optimální počet kusů oděvů,
  • žádné oblečení se neztratí,
  • nic nechybí, nic nepřebývá.

Čipy zajišťují i evidenci potřebných objednávky oprav nebo doobjenání nových kusů oblečení.

Digitalizace oběhu pracovních oděvů vám tedy umožní vést detailní, pohodlnou a automatizovanou evidenci každého kusu oděvu včetně toho, kde se právě nachází a jaká je historie jeho používání, údržby a oprav. Tato data si můžete snadno stáhnout pomocí funkce reportingu v zákaznické aplikaci eLindström a využít je pro další optimalizaci výrobních procesů.

Díky RFID čipům máte dokonalý přehled o koloběhu pracovních oděvů ve firmě.

Jak funguje reporting v zákaznické aplikaci eLindström

Reporting je v naší aplikaci eLindström zcela automatický a intuitivní. V aplikaci si zvolíte časové období a hned uvidíte přehled všech pracovních oděvů, které máte pronajaté. U každého oblečení uvidíte, který zaměstnanec jej používá, kde se právě nachází, kolikrát již bylo v prádelně či kolika opravami daný kus oděvu prošel. Reporty můžete vygenerovat přímo v aplikaci a pak si je stáhnout ve formátu Excel.

Reporting přitom maximálně respektuje ochranu osobních údajů a o zaměstnancích obecně nic neprozrazuje. Ze získaných dat lze však vyčíst cenné informace o tom, jak je pracovní oděv zaměstnanci používán a jaké jsou na pracovišti pracovní návyky.

V aplikaci eLindström si můžete na pár kliků vygenerovat hned 5 typů výkazů:

  • Fakturační výkaz: Přehled kusů produktů v pronájmu za zvolené 4 týdny v daném fakturačním období (uvedené jsou pouze produkty, které se účtují).
  • Výrobky dle zaměstnance: Přehled použitých oděvů dle zaměstnance. Je uveden model, jeho velikost a počet kusů.
  • Zbytkové hodnoty: Přehled oděvů, které byly dány zákazníkovi k náhradě.
  • Objednávky pracovních oděvů: Přehled objednávek dle zvoleného období.
  • Výrobky – pracovní oděvy: Přehled kusů produktů v pronájmu za zvolené 4 týdny v daném fakturačním období (uvedeny jsou všechny produkty).

Digitalizace šetří čas, finance i lidské zdroje.

Jak využít výkazy pro zlepšení firemních procesů

Způsobů, jak můžete ve firmě zužitkovat data z reportů eLindström, je hned několik. S čím vám tedy pomůžou?

Dodržování hygienických norem

V některých odvětvích zákon vyžaduje dodržování přísných hygienických norem. Příkladem je potravinářství, kde tyto normy především zajišťují, aby nedocházelo ke kontaminaci výroby a finálních výrobků. Pracovníci v potravinářském průmyslu se proto mj. musí denně převlíkat do čistého oblečení.

Pronájem pracovních oděvů

Vaši zaměstnanci budou mít vždy čisté a upravené pracovní oblečení! Nechte to  na nás.

V reportu jednoduše uvidíte, zda se oděvy konkrétního zaměstnance skutečně perou dostatečně často s ohledem na počet směn. Pokud zaměstnanec povinnost denní výměny oděvů nedodržuje, je vhodné zjistit důvod. Nepere si zaměstnanec oblečení doma? Nezná hygienické předpisy, případně je záměrně nedodržuje? Ve všech případech ohrožuje hygienu výroby a může způsobit kontaminaci potravin. Je proto namístě takového zaměstnance poučit o rizicích i možných důsledcích jeho počínání.

Dodržují vaši zaměstnanci hygienické předpisy?

Úprava pracovního prostředí s ohledem na bezpečnost práce a ergonomii

V reportingu uvidíte nejen počet pracích cyklů, ale i počet oprav daného oděvu. Pokud u některého zaměstnance budete evidovat neobvykle vysoký počet oprav, je možné, že jeho pracovní prostředí není optimální. Zaměřte se proto na bezpečnost a ergonomii jeho pracoviště – nemá kolem sebe ostré hrany, o které se oděv často roztrhne? Nechybí mu nějaké nářadí nebo náčiní? Nemá nevhodně rozvržený pracovní prostor, kvůli čemuž často dochází k potřísnění oděvu barvami nebo chemikáliemi?

Pokud tyto problémy identifikujete, můžete je snadno odstranit a zvýšit tím bezpečnost i efektivitu práce a mnohdy i předejít vážnějším úrazům.

Optimalizace počtu kusů pronajatých oděvů

V reportu můžete také snadno vyčíst, jaký je koloběh oděvů ve firmě. Můžete třeba zjistit, že některých oděvů máte pronajatých zbytečně moc, nebo vám naopak jiné kusy chybí. Při nárazových brigádách můžete díky získaným datům lépe předvídat, kolik oděvů budete příště potřebovat.

Často se také stává, že některý ze zaměstnanců již ve firmě nepracuje, ale zaměstnavatel zapomněl vrátit jeho pracovní oděv a zbytečně dál platí za jeho pronájem. Výjimkou nejsou ani situace, kdy zaměstnanec část pracovních oděvů používá pro soukromé účely nebo třeba nenahlásí poškození oděvu ze strachu, že by opravu musel sám uhradit. Odhalením těchto problematických bodů můžete za pronájem pracovních oděvů ušetřit nemalé finance.

Pronájem pracovních oděvů Lindström je moderní a efektivní služba, která vám ušetří čas, peníze i zbytečné starosti. A nejen to – díky datům z reportů můžete optimalizovat pracoviště i výrobní postupy a zjistit spoustu důležitých informací o procesech ve své firmě.

Avatar
Lindström Group