Vážení zákazníci,

Naše společnost respektuje veškerá nařízení týkající se zdravotních a bezpečnostních opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, a zároveň každodenně sledujeme situaci, vyhodnocujeme aktuální stav a dle toho přizpůsobujeme jednotlivé výrobní procesy.

Momentálně probíhá  veškerý servis pracovních oděvů bez jakýchkoliv omezení.

Pro zajištění chodu našeho servisu, jsme aktuálně přijali následující opatření:

Informativní kampaň pro naše zaměstnance a řidiče

Naši řidiči používají ochranné prostředky, jako rukavice či roušky

Pravidelná dezinfekce frekventovaných povrchů v naší výrobě

Maximální omezení obchodních jednání a osobních návštěv zákazníků

Každý zaměstnanec vybaven hygienickým balíčkem obsahující desinfekční gel, jednorázové rukavice a roušky/respirátory, s poučením o jejich použití.

Pravidelné každodenní kontrolní měření tělesné teploty u zaměstnanců ve výrobě

Pravidelná desinfekce přepravních prostor vozidel našich dopravců

Zamezením vstupu do výroby komukoliv, kdo vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění

Co děláme při výskytu onemocnění u našich zákazníků?

Žádáme Vás o součinnost v případě výskytu onemocnění nákazou Koronavirus Covid-19 u jakéhokoliv z Vašich zaměstnanců. V dané situaci okamžitě kontaktujte zákaznický servis. Kontakt na zákaznický servis: cz@lindstromgroup.com;  tel: 311 533 020.

V okamžiku potvrzení výskytu nákazy na Vašem pracovišti, musí být Vaše použité oděvy umístěny do speciálních antivirových přepravních pytlů. Tyto speciální pytle jsou rozpustné ve vodě, to znamená, že nebude docházet ke třídění použitého prádla, celý pytel i s oděvy je vhozen do praček, aby se zamezilo kontaminaci dalšího prádla či osob, které s prádlem manipulují. Aktuálně čekáme na dodávku těchto pytlů z našeho centrálního skladu ve Finsku.

Uvedené antivirové pytle budou k dispozici po ohlášení výskytu nemoci.

Díky našemu procesu praní dochází k tepelné a chemické dezinfekci, tedy praní ve spojitosti s čisticími prostředky a sušením prádla v našich průmyslových sušičkách, zajistí likvidaci až 99 % všech mikroorganismů z oděvu a prádlo se tak po jeho servisu stává nezávadným.

Děkujeme a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Hlavně zůstaňte zdraví!

Zákaznický servis Lindström


Pokud hledáte důležité kontakty a odkazy vztahující se ke koronaviru, podívejte se na seznam důležitých kontaktů na MZCR.