Home / Article / Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v Indii
01.03.2017

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v Indii

Textilní společnost Lindström India pomáhá situaci řešit

Girish Shankar z Indické správní služby (Indian Administrative Service, lAS), tajemník Ministerstva těžkého průmyslu, a Pawan Agarwal z IAS, výkonný ředitel Indického úřadu pro bezpečnost potravin (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI), zdůraznili při diskusi u kulatého stolu, který pořádala textilní společnost Lindström India, nutnost ustanovení opatření v oblasti hygieny a bezpečnosti indických zaměstnanců v průmyslu.

Za podpory Velvyslanectví Finské republiky se v březnu sešli čelní představitelé z nejrůznějších průmyslových odvětví, aby poukázali na naléhavou potřebu vymezit bezpečnostní opatření týkající se zaměstnanců a definovali způsoby jejich dodržování.

Cílem setkání bylo vybudovat povědomí a citlivý přístup vůči zaměstnancům, kteří do úmoru pracují v nejrůznějších průmyslových společnostech. Setkali se na ní zástupci průmyslu, např. Girish Shankar, tajemník z Ministerstva těžkého průmyslu (z indické vlády), Pawan Agarwal, výkonný ředitel Indického úřadu pro bezpečnost potravin (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI), Akhil Jha, hlavní technický úředník ze společnosti Shell India, Bhupinder Singh, výkonný ředitel ze společnosti Vista Food, Akash Rathore, ředitel společnosti Commercial Pirelli India, Nepal, Bhutan, Bangladesh & Sri Lanka, G. Pawan Kumar, výkonný ředitel ze společnosti Sprint Exports a výkonný ředitel z asociace vývozců mořských plodů Vizag Seafood Exporters Association.

Pawan Agarwal a Girish Shankar poukázali na snahu vlády řídit a sledovat příznivé pracovní podmínky a současně nabídli východisko ze stávající situace.

Hygienické standardy se v Indii nedodržují

Problematiku, zejména z pohledu potravinářského průmyslu, osvětlil Pawan Agarwal z IAS, výkonný ředitel úřadu FSSAI, který prohlásil: „V Indii je nutno vynaložit velké úsilí na zlepšení hygienických norem. Existuje jen velmi málo míst, kde se přísné standardy v oblasti hygieny dodržují. Před námi je dlouhá cesta. Jde o to, že se o této problematice nediskutuje tak, jak by se mělo. Toto je poprvé, co někdo zorganizoval setkání zaměřené na hygienu a bezpečnost. Indický úřad pro bezpečnost potravin (FSSAI) přichází s celou řadou iniciativ, které se trvale dotknou životů všech občanů. Říkáme jim iniciativy pro život a výživné potraviny. První z nich se týká bezpečných potravin konzumovaných v domácnostech, druhá z nich bezpečných potravin ve školách a ta třetí, pro nás zde nejdůležitější, bezpečných potravin na pracovišti a, konečně, bezpečných  potravin konzumovaných v restauračních zařízeních.” Pawan Agarwal rovněž ocenil úsilí společnosti Lindström, které v tomto směru vynakládá.

Při diskusi u kulatého stolu Girish Shankar z IAS, tajemník Ministerstva těžkého průmyslu (z indické vlády) zdůraznil: „Právní rámec k zajištění hygieny a bezpečnosti zaměstnanců se sice vytvořil, ale tím nejdůležitějším je jeho zavádění. Pokud na věc pohlížíme z obchodního hlediska, tak má bezpečnost a hygiena zaměstnanců a všech dalších zúčastněných stran smysl, protože může výrazně snížit náklady na zdravotní péči.

Také Girish Shankar pochválil společnost Lindström za to, že do popředí svého zájmu zařadila problematiku pracovních oděvů, a vyjádřil naději, že řídící týmy napříč průmyslem vynaloží v tomto směru patřičné úsilí.

Anupam Chakrabarty, výkonný ředitel společnosti Lindström India, prohlásil: „Už jen tím, že se v Indii objevila společnost na výrobu pracovních oděvů, jsme dali ve společnosti Lindström najevo, že je nám otázka bezpečnosti a hygieny zaměstnanců průmyslu velmi blízká. Společně s iniciativou indického premiéra Módího „Make in India” jsme přesvědčeni o tom, že jde o věc, jíž je nutno věnovat naléhavou pozornost ve všech odvětvích. Pevně věříme, v průmyslu bude narůstat počet vedoucích pracovníků usilujících o to, aby se Indie v celosvětovém měřítku stala bezpečným střediskem výroby dodržujícím hygienické normy.”

Také další významní řečníci z oblasti potravinářského průmyslu, výkonný ředitel společnosti Vista Food, člena skupiny OSI Group, a výkonný ředitel společnosti Sprint Exports poukázali na potřebu mít k dispozici řádná hygienická opatření, pověřovat vnější subjekty (outsourcing) různými vedlejšími aktivitami a na úsilí společnosti Lindström, které v tomto směru vynakládá.

„Společnost Lindström udává v potravinářství různé směry a rámec, jak se má pohlížet na hygienu a bezpečnost u pracovních oděvů,” zaznělo z úst G. Pawana Kumara, výkonného ředitele společnosti Sprint Exports a výkonného ředitele asociace Vizag Seafood Exporters Association.

„Společnost Lindström nám usnadnila život, protože se nyní můžeme zaměřit na své hlavní obchodní aktivity. Lindström je přední odborník, který rozumí tomu, které textilie a oděvy se hodí pro potřeby konkrétního průmyslu tak, aby se zvýšila bezpečnost zaměstnanců i bezpečnost na pracovišti a současně se zajistil vysoký hygienický standard,” vyjádřil své mínění Bhupinder Singh, výkonný ředitel společnosti Vista Food.

Finská velvyslankyně v Indii Nina Vaskunlahti obohatila zasedání o celosvětové hledisko tím, že vyzdvihla osvědčené postupy z oblasti hygieny a bezpečnosti ve Finsku, a Francis Odhimabo, specialista programu WASH (anglicky: Water, Sanitation and Hygiene, tj. Voda, kanalizace a hygiena) z nadace UNICEF, se podělil o zkušenosti ohledně základní spolupráce společnosti Lindström s nadací UNICEF, při níž se dává prostor důležitým krokům, jak šířit povědomí o hygieně, čistotě a bezpečnosti již od dětství, a o zkušenosti s tím, že budovat tuto kulturu je v jakékoli zemi běh na dlouhou trať.

Další informace o této činnosti naleznete zde (na našich indických webových stránkách, které jsou k dispozici i v anglickém jazyce).

Avatar
Lindström Group