Home / Article / Green Deal v České republice: Jak ovlivní podnikatelské prostředí?
10.02.2022

Green Deal v České republice: Jak ovlivní podnikatelské prostředí?

Změna klimatu, ochrana životního prostředí, udržitelná mobilita. To jsou některá z témat, která jsou nerozlučně spojena s evropskou dohodou Green Deal. Co přesně je podstatou této dohody a jak Green Deal dopadá na Českou republiku?

Co je to Green Deal

V první řadě si pojďme objasnit, co to Green Deal, o kterém se v poslední době hojně mluví, vlastně je. Green Deal, známý také jako Zelená dohoda pro Evropu, je plán, jak zajistit udržitelnější hospodářství Evropské unie. Čtyřiadvacetistránková dohoda byla v prosinci roku 2019 schválena členskými státy Evropské unie a zahrnuje osm segmentů, a sice:

  1. biologickou rozmanitost,
  2. udržitelné potravinové systémy,
  3. udržitelné zemědělství,
  4. čistou energii,
  5. udržitelný průmysl,
  6. výstavbu a renovaci,
  7. udržitelnou mobilitu,
  8. eliminaci znečištění a opatření v oblasti klimatu.

Co znamená Green Deal pro evropské země?

V rámci Green Dealu se evropské země zavázaly, že do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů, hospodářský růst bude oddělený od využívání zdrojů a nebude opomenutý žádný jednotlivec ani region. Podle Evropské komise toho lze dosáhnout tím, že země ve všech oblastech politiky přemění klimatické a environmentální výzvy v příležitosti. K Zelené dohodě se většina členských zemí postavila kladně, proti však bylo Maďarsko, Polsko a Česká republika. Česká republika má totiž druhý největší podíl průmyslu v EU, takže pro ni představuje Green Deal náročnou výzvu.

Green Deal a Česká republika

Green Deal, který byl schválený v roce 2019, přijal tehdejší premiér Andrej Babiš. Z posledních údajů vyplývá, že Česko není ani v roce 2022 na Green Deal připraveno, politici si však začínají uvědomovat, že nesplnění cílů by bylo spojeno s mnohem vyššími náklady, než kdyby se Zelené dohodě Česká republika přizpůsobila.

I současný premiér Petr Fiala si uvědomuje, že se z úmluvy nedá jen tak vystoupit. Dle jeho slov si musí Česká republika zajistit co nejlepší podmínky a prosadit jádro jako čistou energii vzhledem k tomu, že Česko není schopné vyrobit z obnovitelných zdrojů dostatek energie.

Pro průmyslové regiony je Green Deal velkou výzvou

Jak se Green Deal dotkne jednotlivců?

Evropská unie vnímá jako největší přínos Zelené dohody pro jednotlivce opatření k boji proti znečištění ovzduší a vody, tedy proti znečištění způsobenému chemickými látkami, jež mají přímý vliv na zdraví lidí. Od této dohody si EU také slibuje, že výrobky budou koncipovány tak, aby byly opravitelné, měly dlouhou životnost a byly vyrobeny z recyklovaných materiálů. Výroba by také měla spotřebovávat méně energie.

Podle průzkumů z roku 2021 70 % obyvatel EU očekává, že národní i evropská administrativa zintenzivní boj proti změnám klimatu. 96 % oslovených také uvedlo, že je ochotno přijmout alespoň jedno opatření, které vede ke snížení osobní uhlíkové stopy.

Jak se Green Deal dotkne firem?

Co se týče výhod Green Dealu pro firmy, měla by tato dohoda vést k modernizaci a konkurenceschopnosti a stát se také podnětem k vývoji nových technologií a udržitelných řešení. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu však může vést také k další administrativní zátěži pro exportéry zboží a služeb z České republiky.

Za nevýhody Zelené dohody se považují zejména vysoké náklady na transformaci, potřeba nových technologií a nereálnost cílů. Z průzkumů z konce loňského roku vyplývá, že jsou české firmy Zelenou dohodou zmatené a nevědí, co od ní očekávat. Vypracovanou strategii snižování uhlíkové stopy, kterou Green Deal požaduje od členských zemí, má zatím pouze třetina tuzemských podniků.

Kroky, kterými chce EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, cílí zejména na průmysl. Očekává se, že dohoda bude mít největší dopad na automobilový průmysl, který se začíná připravovat na konec spalovacích motorů. Tento plán však dopadne také na další oblasti, například na stavebnictví a realitní trh.

Služba pronájmu pracovních oděvů Lindström přispívá k udržitelnějšímu podnikání firem.

Green Deal a společnost Lindström

Zelená dohoda se dříve nebo později dotkne všech firem ve všech oblastech. Zatímco některé firmy na tuto dohodu nejsou vůbec připraveny, pro jiné je udržitelnost dlouhodobě součástí firemní strategie i vize.

V Lindström se snažíme být nejudržitelnější společností ve svém oboru. Zavázali jsme se, že budeme recyklovat 100 % svých produktů a principy udržitelnosti promítáme do všech oblastí naší činnosti. Každá ze 24 zemí, kde společnost podniká, má stanové ECO cíle a tým, který pracuje na jejich splnění.

Zelená ekonomika je cestou, jak dát naší planetě budoucnost. Uvědomují si to nejen členské země Evropské unie, ale také řada společností, mezi něž se hrdě řadíme.

Avatar
Lindström Group