Reglementări Echipament Individual de Protecție (EIP) la locul de muncă 

 

Prin Echipamentul Individual de Protecție (EIP) se poate înțelege orice echipament destinat protectiei muncitorului, în desfășurarea activității pe care acesta o prestează în orele de program, împotriva unor riscuri ce îi pot pune în pericol sănătatea și chiar viața. 

Uniformele de lucru obișnuite nu reprezintă Echipamente Individuale de Protecție. Când discutăm despre EIP, ne referim strict la o serie de activități lucrative, executate în: fabrici, șantiere, service-uri auto, industria farmaceutică, zone în care lucrătorii pot fi expuși în fața anumitor substanțe chimice, industrii în care este posibil riscul producerii unui incendiu etc

De ce este important Echipamentul Individual de Protecție (EIP) ?

Există o serie de riscuri în fața cărora Echipamentul Individual de Protecție îi protejează pe lucrători. Natura acestor riscuri, întâlnite în condiții de muncă normale, poate fi: 

 • Chimică; 
 • Fizică;
 • Electrică;
 • Biologică etc

Pentru că aceste riscuri nu ar putea fi evitate prin alte mijloace, purtarea Echipamentului Individual de Protecție este obligatorie, conform reglementărilor în vigoare. Elementele de EIP reprezintă o barieră între aceste riscuri aferente unui anumit mediu de lucru și lucrători, însă trebuie ținut cont că purtarea acestui tip de echipament: 

 • Poate influența capacitatea muncitorilor de a oferi randament maxim; 
 • Poate genera niveluri suplimentare de disconfort –  Ex: lipsa unei vizibilități optime.

În aceste condiții, muncitorii pot fi descurajați să poarte elemente de EIP, or acest lucru poate determina creșterea considerabilă a riscurilor de rănire, îmbolnăvire, moarte. De aceea, alegerea unor echipamente cu design personalizat, pe măsura angajaților și menit să le ofere acestora siguranța optimă și libertate de mișcare (respectând totodată standardele de calitate din domeniul de activitate respectiv), este o măsură de care angajatorii trebuie să țină cont. 

Istoria Echipamentului Individual de Protecție 

Elementele de EIP au fost utilizate încă din cele mai vechi timpuri, în domenii non-militare precum firerăria. Maeștrii fierari purtau șorțuri și mănuși de protecție, în lucrul cu metale supuse unor temperaturi foarte ridicate. 

Elementele de EIP, destinate protejarii capului (pălării dure, utilizate în domenii precum mineritul și construcțiile) erau destul de rudimentare, însă au contribuit la formarea unei percepții colective, privind importanța măsurilor de siguranță la locul de muncă. 

Legislația actuală privind elementele de EIP 

În momentul de față, definirea, clasificarea și modul de utilizare a Echipamentelor Individuale de Protectie (EIP) sunt reglementate prin Legea nr. 319 din 2006 și Hotărârea de Guvern 1048 din 2016. 

Conform prevederilor stabilite de Legea securității și sănătății în muncă nr 319 / 2006, toți angajatorii sunt obligați să acorde în mod gratuit echipamente individuale de protecție, atunci când riscurile aferente domeniului respectiv de activitate nu pot evitate, sau limitate prin mijloace  tehnice de protecție colectivă, sau prin măsuri, metode și proceduri privind organizarea muncii. 

Legea 319 / 2006 privind obligațiile angajatorului 

Conform art. 13 din legea 319 / 2006, angajatorului îi revin următoarele obligații: 

 • Să asigure distribuirea gratuită a elementelor de EIP, precum și buna funcționare, întreținerea și înlocuirea acestora; 
 • Să adopte soluții conform prevederilor legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea la locul de muncă; 
 • Să asigure întocmirea unui plan de prevenire a riscurilor și protecție a muncitorilor;
 • Să obțină toate autorizațiile de funcționare prevăzute de reglementările actuale; 
 • Să traseze atribuții și răspunderi la nivelul organigramei stabilite în companie, privind sănătatea și securitatea la locul de muncă; 
 • Să asigure instructajul fiecărui lucrător, privind normele de protecție la locul de muncă;
 • Să asigure și să supravegheze aplicarea și respectarea măsurilor prevăzute; 
 • Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor; 
 • Să angajeze numai persoane care corespund sarcinilor de muncă, pe care urmează să le execute; 
 • Să aibă o evidență clară a zonelor cu risc ridicat; 
 • Să asigure funcționarea în permanență și la parametri optimi pentru toate sistemele și dispozitivele de protectie; 
 • Să pună la dispoziția autorităților documente și alte relații solicitate, în timpul controalelor prevăzute de lege; 
 • Să pună de îndată în aplicare măsurile dispuse de inspectorii de muncă, în timpul controalelor prevăzute de lege; 
 • Să desemneze lucrătorii care vor participa la efectuarea controalelor / cercetarea evenimentelor;
 • Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea accidentelor mortale; 
 • Să asigure elemente de EIP ce nu prezintă un pericol pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor; 
 • Să asigure elemente de EIP noi, în cazul degradării sau al pierderilor calităților de protecție;

 

Prevederile legale privind EIP și obligațiile angajaților 

 • Să utilizeze corect utilajele, aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție; 
 • Să utilizeze corect elementele de EIP pe care le-au primit de la angajator; 
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii; 
 • Să comunice imediat angajatorului accidentele suferite la locul de muncă; 
 • Să coopereze cu angajatorul sau cu lucrătorii desemnați cu implementarea prevederilor legale, privind siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă; 
 • Sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 

 

Prevederile legale privind caracteristicile elementelor de EIP

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Echipamentele Individuale de Protecție sunt:

 • Elementele de EIP trebuie sa corespundă condițiilor de muncă existente și factorilor de risc la care lucrătorii sunt expuși; 
 • Elementele de EIP trebuie să fie pe măsura lucrătorului care le utilizează – aspecte ce țin dimensiunile acestuia, numărul de kilograme și starea sa de sănătate; 
 • Elementele de EIP trebuie să fie destinate purtării de către o singură persoană;  
 • În cazul în care aceleași elemente de EIP vor fi purtate de mai mulți lurcrători, se vor respecta prevederile legale privind sănătatea și igiena acestora. 

 

H.G 1048 / 2006 reglementează cerințele minime de sănătate și securitate, privind utilizarea de către angajați a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Lista elementelor de EIP prevăzută de H.G. 1048 / 2006 implică următoarele categorii: 

 • Protecția capului (craniului); 
 • Protecția picioarelor; 
 • Protecția ochilor și a feței; 
 • Protecția respiratorie; 
 • Protecția auzului; 
 • Protecția corpului, brațelor, mâinilor; 
 • Protecție împotriva intemperiilor; 
 • Îmbrăcăminte reflectorizantă; 
 • Centuri de securitate; 
 • Frânghii de securitate; 
 • Protecția pielii. 


Mai mult decât atât,
Hotararea de Guvern 1048 / 2006 conține o listă exhaustivă de sectoare lucrative, în care se poate impune utilizarea Echipamentului Individual de Protecție: lucrări de construcții, lucrări rutiere, lucrări în containere, lucrări în spații înguste, lucrări în cuptoare industriale alimentate cu gaz, lucrări pe șantiere, lucrări în spații de depozitare etc. 

Obligativitatea utilizării Echipamentului Individual de Protecție (EIP) determină condiții optime de lucru, pentru siguranța și sănătatea angajaților expuși unor factori de risc cu grad ridicat, iar utilizarea unor elemente optime de EIP, conform dimensiunilor angajaților și a stării lor de sănătate, contribuie la un randament mai bun, indiferent de domeniul / mediul în care activează.