Echipamentul Individual de Protecție este destinat angajaților care activează în industrii unde activitatea zilnică implică un grad ridicat de risc, iar prin purtarea echipamentului de protecție sunt asigurate condiții de lucru sigure. Acest tip de echipament îi protejează pe angajați de posibile accidentări sau riscuri la care sunt supuși în timpul programului de muncă.

Purtarea Echipamentului Individual de Protecție este necesară în momentul în care angajații nu au cum să evite anumite riscuri (fizice, chimice, electrice, biologice, etc.) sau să folosească instrumente de lucru controlate de la distanță.

Echipamentul Individual de Protecție este considerat ca fiind orice tip de echipament utilizat de către angajat cu scopul de a-l proteja împotriva riscurilor care ar putea să-i pună în pericol siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Trebuie să fii atent și să iei în calcul că îmbrăcămintea obișnuită sau uniformele de lucru nu sunt considerate Echipamente Individuale de Protecție, deoarece nu au fost gândite pentru a oferi un nivel ridicat de protecție. EIP-ul este asigurat și distribuit de către angajator în mod gratuit, iar tot acesta este responsabil de întreținerea sau înlocuirea lui.

Uniforme de protecție

Uniformele de protecție au fost concepute pentru a spori confortul și siguranța angajaților în timpul programului de lucru. Produsele Lindstrӧm au un design clasic, combinat cu o croială tinerească, iar criteriul cel mai important pe lângă siguranță este ca angajații să se simtă bine atunci când poartă uniformele de protecție. Uniformele de protecție trebuie să îndeplinească exigențele atât ale industriei cât și ale angajaților. Lindstrӧm a acordat o atenție sporită ajustării articolelor vestimentare și funcționalității detaliilor, atât pentru interior cât și pentru exterior.

uniforme de lucru

Exemple de categorii de Echipamente Individuale de Protecție

Dacă există situația în care angajatorul identifică o serie de pericole iminente la locul de muncă care ar putea periclita siguranța angajatului, acesta este responsabil să ofere echipamente de protecție pentru angajat. Cu toate acestea, echipamentele se împart în diferite categorii, în funcție de zonele pentru care sunt destinate să le ofere protecție.

  • Echipamente Individuale de Protecție pentru zona capului

Angajații care lucrează în domeniul construcțiilor și nu numai sunt obligați să folosească căști de protecție omologate. Acest lucru este necesar datorită riscului de a suferi accidentări la nivelul capului, accidentări care pot fi cauzate de căderea a unor obiecte de pe schele sau ciocniri cu diferite obiecte.

  • Echipamente Individuale de Protecție pentru zona mâinilor

Angajații care lucrează în domenii unde sunt expuși la accidentări la nivelul brațelor, vătămări ale pielii cauzate de impacte mecanice, flăcări, umiditate, căldură, frig sau toxicitate au nevoie de mănuși de protecție confecționate din materiale adecvate, menite să le asigure protecția.

  • Echipamente Individuale de Protecție pentru față și ochi

În acest caz pe lângă materialele din care sunt confecționate echipamentele de lucru, trebuie să fie luată în considerare și customizarea acestora pentru fiecare angajat în parte. Deoarece vorbim despre echipamente menite să acopere fața sau ochii, este esențial ca acestea să nu obtureze în niciun fel câmpul vizual sau respirația angajatului.

  • Echipamente Individuale de Protecție pentru urechi

Dacă zgomotul din timpul programului de muncă depășește 85 dB, atunci angajatorul este obligat să ofere echipamente individuale de protecție pentru urechi omologate. Angajatorul este, de asemenea, responsabil de angajații care își desfășoară activitatea zilnică în locuri cu zgomot peste limita admisă și trebuie să se asigure că angajații sunt supuși unor controale medicale regulate.

  • Echipamente Individuale de Protecție pentru respirație

În cazul în care mediul de lucru este considerat unul toxic, iar angajații sunt expuși la gaze, vapori sau substanțe toxice care sunt un pericol pentru sănătate, angajatorul trebuie să ofere echipamente de protecție pentru respirație. Unele dintre cele mai importante criterii ale acestor echipamente sunt conținutul de oxigen din aerul respirat (minim 17% vol.), trebuie utilizate doar echipamente de protecție omologate, iar durata maximă de purtare a acestor măști trebuie monitorizată în permanență.

Legislația în vigoare privind Echipamentul Individual de Protecție

În prezent, definirea, clasificarea și modul de utilizare a echipamentelor individuale de protecție  sunt reglementate prin Legea nr. 319/2006 și Hotărârea de Guvern nr.1048/ 2016.

Conform prevederilor stabilite de Legea securității și sănătății în muncă nr 319 / 2006, toți angajatorii sunt obligați să acorde în mod gratuit echipamente individuale de protecție, atunci când riscurile aferente domeniului respectiv de activitate nu pot fi evitate sau limitate prin mijloace  tehnice de protecție colectivă, sau prin măsuri, metode și proceduri privind organizarea muncii.

H.G.nr.1048/2006 reglementează cerințele minime de sănătate și securitate, privind utilizarea de către angajați a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă și conține o listă orientativă de activități lucrative, în care se poate impune utilizarea echipamentului individual de protecție: lucrări de construcții, lucrări rutiere, lucrări în containere, lucrări în spații înguste, lucrări în cuptoare industriale alimentate cu gaz, lucrări pe șantiere, lucrări în spații de depozitare etc.

Obligativitatea utilizării echipamentului individual de protecție  determină condiții optime de lucru, pentru siguranța și sănătatea angajaților expuși unor factori de risc cu grad ridicat, iar utilizarea unor elemente optime  ale EIP, conform dimensiunilor angajaților și a stării lor de sănătate, contribuie la un randament mai bun, indiferent de domeniul sau mediul în care activează.

Obligațiile angajatorului

Angajatorului îi revine următoarele obligativității conform legislației în vigoare, art. 13 din legea 319 / 2006.

Să asigure distribuirea gratuită a elementelor de EIP, precum și buna funcționare, întreținerea și înlocuirea acestora;

Să adopte soluții conform prevederilor legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea la locul de muncă;

Să asigure întocmirea unui plan de prevenire a riscurilor și protecție a muncitorilor;

Să obțină toate autorizațiile de funcționare prevăzute de reglementările actuale;

Să traseze atribuții și răspunderi la nivelul organigramei stabilite în companie, privind sănătatea și securitatea la locul de muncă;

Să asigure instructajul fiecărui lucrător, privind normele de protecție la locul de muncă;

Să asigure și să supravegheze aplicarea și respectarea măsurilor prevăzute;

Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor;

Să angajeze numai persoane care corespund sarcinilor de muncă, pe care urmează să le execute;

Să aibă o evidență clară a zonelor cu risc ridicat;

Să asigure funcționarea în permanență și la parametri optimi pentru toate sistemele și dispozitivele de protectie;

Să pună la dispoziția autorităților documente și alte relații solicitate, în timpul controalelor prevăzute de lege;

Să pună de îndată în aplicare măsurile dispuse de inspectorii de muncă, în timpul controalelor prevăzute de lege;

Să desemneze lucrătorii care vor participa la efectuarea controalelor / cercetarea evenimentelor;

Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea accidentelor mortale;

Să asigure elemente de EIP ce nu prezintă un pericol pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor;

Să asigure elemente de EIP noi, în cazul degradării sau al pierderilor calităților de protecție.