Tüm ihtiyaçlar için tek partner

2014 yılında faaliyete geçen ATY Çevre ve Endüstriyel Atık Yönetimi A.Ş. Türkiye’de geri dönüşüm sektöründe, kurulu alan ve kapasite kullanım anlamında en büyük entegre tesistir. ATY Çevre’nin faaliyet konusu; sanayi kuruluşları için entegre atık yönetim hizmeti sunmaktır. Arıtma çamuru geri kazanımı ve atıktan türetilen yakıt hazırlama konularında faaliyet gösterecek olan tesis, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu geniş yelpazede atık yönetim hizmeti vermektedir.

Düzenli ve kapsamlı hizmet

ATY ÇEVRE’NİN ihtiyaçları

Atık yönetimi operasyonlarında çalışanların giymiş olduğu iş kıyafetleri yoğun olarak kirlenmeye maruz kalmaktadır. Bu kirlenmeyi daha aza indirgemek için fabrika genelinde  kullanılan kullan at tulumların tedarik edilmesi ve yönetilmesinde yaşanan sıkıntılar, işletmenin büyük oranda vaktini almaktadır. Bununla ilgili sürekli stok tutmak ve stok yönetiminde yaşanan problemlerden dolayı bu işin yönetilmesi can sıkıcı bir hal almıştır.

Çözüm

ATY Çevre ve Lindström 2017 yılından beri iş birliği halinde. Fabrika personelinin kıyafetleri düzenli olarak yıkama ve bakım onarım işlemleri Lindström tarafından yapılmaktadır. Hijyen garantisi ile, personelde oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilmektedir. Bu şekilde yıkama hizmeti almaya bağlı olarak firma, fabrika genelinde kullanılan kullan at tulum kullanımını bırakarak sadece tehlikeli bölümde kullan at tulum kullanımına devam etmektedir. Bu şekilde kullan at tulum sarfiyatının önüne geçilmiş olup çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk anlamında firmanın vizyonu ile paralellik gösteren bir hizmet verilmektedir.