Manuál pre zákaznícku aplikáciu eLindström

eLindström je online, intuitívne prostredie, ktoré umožňuje jednoducho a rýchle spravovať Váš zákaznícky účet. Poskytuje prehľadné aktuálne štatistiky servisu prania a pravidelných závozov.

Ako funguje služba prenájmu čistiacich utierok

V dohodnutých pravidelných intervaloch odvážame použité priemyselné utierky a absorpčné rohože do práčovne a dopĺňame namiesto nich čisté. Tak zabezpečíme, že budete mať k dispozícii vždy ich dostatok. Vďaka distribučným a zberným boxom, ktoré sú súčasťou servisného prenájmu, budú priemyselné utierky aj absorpčné rohože vždy po ruke.

Základné inštrukcie pre používanie servisnej služby priemyselných utierok a absorpčných rohoží nájdete tu.

Ako funguje fakturácia Lindström

Pozrite sa na náhľad jednotlivých náležitostí našej faktúry.

Kedy kontaktovať Lindström

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii v akejkoľvek situácii. Doplňujúce objednávky, spätnú väzbu k našim servisným službám môžete zasielať prostredníctvom:

Kedy kontaktovať Zákaznícky servis