Naše služby pre potravinársky priemysel

Hygiena pracovného prostredia a pracovného odevu je zvlášť dôležitá pre spoločnosti v potravinárskom priemysle. Vo všetkých fázach našich činností sa staráme hygienické a bezpečnostné požiadavky. Ponúkame rozsiahly výber pracovných odevov určených pre potravinársky priemysel. S pomocou našich služieb rohoží zabezpečujeme čistotu a pracovnú pohodu Vašich zamestnancov.

Vo všetkých fázach berieme do úvahy hygienické požiadavky potravinárskeho priemyslu.

Suunnittelu

Návrh
Hygienu berieme do úvahy už vo fáze návrhu pracovného odevu. Pomocou modelu pracovného odevu a výberu materiálov zabezpečujeme, aby sa do potravín nedostala žiadna cudzorodá látka. Napríklad odev zvyčajne nemá žiadne vrecká nad líniou pásu.

Huolto

Údržba
Naše servisné strediská dodržiavajú EÚ normu EN-SFS-14065, ktorá zabezpečuje požadujú úroveň hygieny počas celého procesu údržby. Všetci naši zamestnanci dodržiavajú prísne pokyny ohľadne odevov, osobnej hygieny a prevencie infekcií.

Valvonta

Monitorovanie
Aby sme zabezpečili účinnú dezinfekciu, naše systémy monitorujú teplotu prania, hodnoty Ph a dávkovanie pracích chemikálií. Súčasťou zabezpečovania mikrobiologickej kvality sú aj pravidelne vykonávané mikrobiologické testy. Ako námatkové kontroly robíme hygienické testy odevov, ktoré sa majú poslať našim zákazníkom.

Naše služby pre potravinársky priemysel