Naše služby pre strojové dielne a ťažký priemysel

Služby pracovného odevu Lindström Vám pomáhajú obliekať a chrániť Vašich zamestnancov podľa požiadaviek na bezpečnosť pri práci. Všetok odev, ktorý potrebujete, dostanete priamo na svoje pracovisko. Pomocou našich služieb ušetríte čas i úsilie cenovo-prístupným spôsobom a nemusíte viazať kapitál v obstarávaní, skladovaní a čistení výrobkov. Zodpovedne spracujeme každú nečistotu a nebezpečný odpad z textílií.

Suunnittelu

Návrh
Zvláštnu pozornosť sme venovali tomu, aby boli naše pracovné odevy praktické a dobre sedeli. Náš pracovný odev určený pre náročné profesionálne použitie spĺňa najtvrdšie požiadavky zamestnancov na funkčnosť i  vzhľad. Naše ochranné odevy sú certifikované výrobky, spĺňajúce všetky úradné a bezpečnostné požiadavky.

 

Huolto

Údržba
Lindström sa stará o údržbu odevov, ich opravu a výmenu. Môžete si byť istí, že vlastnosti našich výrobkov zostávajú aj pri náročnom používaní na dohodnutej úrovni. S pomocou našich služieb zabezpečujete, aby mali Vaši zamestnanci vždy k dispozícii čistý pracovný odev.

Valvonta

Monitorovanie
Zabezpečujeme za Vás, aby boli výbery Vášho firemného pracovného odevu na primeranej úrovni a aby boli výrobky ľahko dostupné. Našim servisným strediskám bol udelený environmentálny certifikát ISO 14001.