Naše služby pre maloobchodný sektor

V obchodovaní podporuje čistý pracovný odev firemnú identitu a čistota zariadení má zásadný vplyv na skúsenosť zákazníka a kvalitatívny imidž. Pomocou komplexnej služby servisu a prenájmu zlepšíte svoje obchodné činnosti, zvýšite spokojnosť zákazníkov a docielite väčší odbyt.

Výhody našej služby

Pracovné odevy dodané priamo do skriniek

Zamestnanci nemusia venovať čas údržbe textílií alebo obstarávaniu pracovných odevov. Pracovné odevy sú dodané priamo do skriniek, aby bola v práci zabezpečená plynulá postupnosť.

Zamestnávateľ nemusí viazať kapitál v sklade alebo zdrojovom personáli na obstarávanie alebo riadenie textílií. Okrem toho sa práva kontrolórov stáva ľahšou, keď sa uplatňujú jasné pravidlá.

Zlepšená bezpečnosť pri práci, znížená práceneschopnosť

Vhodný ochranný odev a osobná hygiena zmenšuje šírenie infekcií.

Všetko, čo potrebujete, jednoducho od jedného dodávateľa – pracovný odev, pranie a skladovanie

Interval výmen odevov sa dá prispôsobiť napríklad podľa ročných období.

Pracovný odev pružne podľa potreby.

Reklamné rohože ponúkajú vynikajúce miesto na reklamu

Skvelá viditeľnosť miesta nákupu pomáha zvyšovať predaj
Podlahová reklama má preukázateľnú hodnotu mediálneho pokrytia – dizajnové rohože Vám pomáhajú usmerňovať a oznamovať a reklamná rohož je vhodná pre rýchlo sa meniace reklamy.

Čisté zariadenia, zlepšená spokojnosť zákazníkov

Rohože bránia prakticky všetkým nečistotám v preniknutí do priestorov a zabraňujú napríklad rozbitiu fliaš, ktoré spadnú pri kontajneroch na fľaše.

Pozdravenie a jasné navigovanie má vplyv na skúsenosť zákazníkov

Ľudí môžete privítať a poďakovať sa im za návštevu pomocou rohoží

Rohože sa dajú použiť aj na navigovanie zákazníkov na rôzne miesta

Kvalitný imidž predajne posilňuje vernosť zákazníkov

Silný firemný imidž vytvorený pracovným odevom personálu vytvára profesionálny imidž

Starostlivosť o hygienu oznamuje kvalitné výrobky – čistý a primeraný pracovný odev prispieva k hygienickému imidžu