Zodpovednosť sa prejavuje v každodennom živote

Na našich stránkach o podnikovej sociálnej zodpovednosti nájdete informácie o tom, ako sme v spoločnosti Lindström nositeľmi našej zodpovednosti so zreteľom na naše rôzne záujmové skupiny.

Správu o zavádzaní zodpovednosti podávame každoročne v osobitnej správe o zodpovednosti.

Rok 2018 v číslach

Obrat 387 miliónov €

24 zemí pôsobnosti

infografiikka3

Vypratých 195 miliónov kg textilu

Miera recyklácie textilného odpadu – 88%

4300
Zamestnancov
4
Miera spokojnosti zamestnancov 4.02 (1-5)
100000
Zákazníckych spoločností
4
Miera spokojnosti zákazníkov (1-5)