Vážení zákazníci,

Naša spoločnosť rešpektuje všetky nariadenia týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu a zároveň každodenne sledujeme situáciu, vyhodnocujeme aktuálny stav a podľa toho prispôsobujeme jednotlivé výrobné procesy.

Momentálna prebieha všetok náš servis pracovných odevov bez akýchkoľvek odmedzení.

Pre zaistenie chodu nášho servisu sme aktuálne prijali nasledujúce opatrenia:

Informatívna kampaň pre našich zamestnancov a servisných technikov

Každý zamestnanec je vybavený hygienickým balíčkom, ktorý obsahuje dezinfekčný gél, jednorazové rukavice a rúška/respirátory s poučením o ich použití

Pravidelné každodenné kontrolné meranie telesnej teploty u zamestnancov v produkcii

Pravidelná dezinfekcia frekventovaných povrchov v našej výrobe

Pravidelná dezinfekcia prepravných priestorov vozidiel našich dopravcov

Maximálne obmedzenie obchodných jednaní a osobných návštev zákazníkov

Zamedzenie vstupu do produkcie komukoľvek, kto vykazuje jednotlivé príznaky ochorenia

 

Výskyt ochorenia u našich zákazníkov

Žiadame Vás o súčinnosť v prípade výskytu ochorenia nákazou Koronavírus Covid-19 u akéhokoľvek z Vašich zamestnancov.

V danej situácií neodkladne kontaktujte zákaznícky servis:

 lindstrom.slovakia@lindstromgroup.com, +421 33 590 7622.

V okamihu potvrdenia výskytu nákazy na Vašom pracovisku, musia byť Vaše použité odevy umiestnené do špeciálnych antivírových prepravných vriec. Tieto špeciálne vrecia sú rozpustné vo vode, to znamená, že nebude dochádzať k triedeniu použitých odevov. Celé vrece aj s odevmi je vhodené do práčky, aby sa zamedzilo kontaminácií ďalších odevov či osôb, ktoré s ním manipulujú. Aktuálne čakáme na dodávku týchto vriec z nášho centrálneho skladu vo Fínsku.

Uvedené antivírové vrecia budú k dispozícií po ohlásení výskytu ochorenia

Vďaka nášmu procesu prania dochádza k tepelnej a chemickej dezinfekcii, teda pranie v spojitosti s čistiacimi prostriedkami a sušením odevov v našich priemyselných sušičkách zaistí likvidáciu až 99% všetkých mikroorganizmov a odev sa tak po jeho servise stáva nezávadným.

Ďakujeme a v prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať.

Zákaznický servis Lindström