Počas niekoľkých posledných dní je kríza na Ukrajine a ľudské utrpenie, ktoré spôsobí, stredobodom pozornosti celého sveta.

Hlavným záujmom spoločnosti Lindström je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov v regióne. Sme v každodennom kontakte s vedením našej pobočky na Ukrajine. Lindström má servisné strediská v Dnipro a Kyjeve, v ktorých pracuje približne 140 zamestnancov, z ktorých takmer všetci sú Ukrajinci. V súčasnej dobe je naše servisné stredisko v Kyjeve zatvorené. Servisné stredisko v Dnipro zostalo čiastočne v prevádzke, aby poskytovalo textilné služby pre dôležité výrobné prevádzky, ako je napríklad výroba potravín.

Snažíme sa tiež pokračovať v našej činnosti a slúžiť našim zákazníkom tam, kde je to možné. Započali sme s aktivitami na podporu kontinuity nášho podnikania na Ukrajine aj v ďalších okolných krajinách. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad dojednania súvisiace s dodávateľským reťazcom, subdodávateľmi, finančnými operáciami a menovými transakciami a tiež dodávkami energie. Vývoj situácie budeme aj naďalej pozorne sledovať a neustále vyhodnocovat potrebu ďalších opatrení.

Lindström sa zaväzuje dodržiavať miestnu legislatívu vo všetkých krajinách, kde pôsobí, a tiež všetky sankcie a obmedzenia súvisiace s krízou. Vždy sa snažíme poskytovať všetky naše služby lokálne s minimom cezhraničných aktivít. Dúfame, že mierové podmienky budú na Ukrajine av celej Európe čo najskôr obnovené as čo najmenším ľudským utrpením.