Trajnost in odgovornost, integrirana v tekstil

Stockmann je finsko podjetje, ki deluje v sektorju trgovine na drobno. Ustanovljeno je bilo leta 1862. Skupina se ukvarja s trgovino na drobno ne samo na Finskem, ampak tudi v baltskih državah, Rusiji, na Švedskem, Norveškem, v Islandiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem in na Bližnjem vzhodu.

Stockmann je največja veriga veleblagovnic v nordijskih državah. 16 enot iz njihove skupine veleblagovnic se nahaja na Finskem, v Estoniji, Latviji in v Rusiji.

Stockmann Herkku je del verige, ki skrbi za hrano in izdelke široke porabe. V tujini se Stockmann Herkku imenuje Delikatess (Estonija), Delikatese (Latvija) in Gastronome (Rusija).

Potrebe podjetja Stockmann

Na oddelkih Herkku veliko pričakujejo od delovnih oblačil, saj sta stil in udobje enako pomembna kot odgovornost. Šivi se ne smejo strgati niti ob močnih obremenitvah in površina oblačil zaradi stalnega pranja ne sme postati groba.

Poleg teh osnovnih zahtev morajo biti delovna oblačila 100-odstotno čista in princip odgovornosti podjetja Stockamm mora biti viden že iz oblačil. Vzdrževanje in logistika oblačil morata delovati brezhibno, saj čista oblačila potrebujejo vsak dan.

Rešitev

Stockmannov partner Lindström uporablja načela in metode, ki izpolnjujejo stroge zahteve podjetja. Delovna oblačila zaposlenih v Herkku izdelujejo Lindströmovi dolgoročni partnerji, ki jih redno pregledujemo. Pri delu z živili je visoka stopnja higiene nujno potrebna, zato Lindström skrbi za pranje vseh delovnih oblačil Herkku, saj domači pralni stroji ne morejo zagotoviti enake ravni higiene kot industrijska pralnica. Delovna oblačila Herkku so bila zasnovana skladno z zahtevami in s potrebami podjetja Stockmann. Lindström skrbi za tekstil, ki ga oddaja v najem.

“Razvoj delovnih oblačil je proces, ki mora biti stalno v teku; Stockmann in Lindström skupaj organizirata ankete, katerih rezultati se uporabljajo za spreminjanje modelov, materialov in delovnih postopkov. Lindström vlaga tudi v razvijanje stroškovne učinkovitosti.

Redno organizirane kontrolne skupine na ravni celotne verige in posameznih trgovin pregledujejo poročila, ki se uporabljajo za razvoj postopkov, in povečujejo njihovo učinkovitost. Lokalnim zastopnikom se prav tako zahvaljujemo za aktivno vlogo, ki jo odigrajo,” pravi Taina Vepsäläinen, vodja čistilnih storitev pri podjetju Stockmann.

Zaposleni na drugih oddelkih Stockmannovih veleblagovnic v vseh državah prav tako uporabljajo Lindströmova delovna oblačila, le da prek storitve nakupa.

“The development work of workwear is on-going; Stockmann and Lindström have organised surveys in co-operation and the results are used to make changes to the models, materials and operating methods. Lindström is also investing in the development of cost-efficiency. Regularly held chain-level control groups and department store-specific development groups go over reports that are used to develop operations and make them more efficient. Local account representatives have also received thanks for the active role they take,” says Chief of Cleaning Services Taina Vepsäläinen of Stockmann.

The personnel of the other departments of the Stockmann department stores are also using Lindström’s workwear in all countries as a purchase workwear service. In addition, the department stores are using Lindström’s Mat Services and, in Finland, also the Hygiene Services.

“Razvoj delovnih oblačil je proces, ki mora biti stalno v teku; Stockmann in Lindström skupaj organizirata ankete, katerih rezultati se uporabljajo za spreminjanje modelov, materialov in delovnih postopkov.”

Taina Vepsäläinen,
Chief of Cleaning Services,
Stockmann, Department Store Group