Återanvändbara munskydd service

Varför ska man använda munskydd?

Virus sprids primärt av andningsdroppar överförd genom nära kontakt. Våra ögon, näsa och mun är nyckelportar för bakterier och virus att komma in i vår kropp. Att ha på sig ett munskydd kan reducera risken för överföring av infektion, människa till människa eller människa till produkt. Att ha på sig ett munskydd kan även minska människors benägenhet att ta sig i ansiktet, som är en stor källa till infektioner.

 

Garanterar hygiennivån som krävs.      

Alla Lindströms servicecentrum följer EU standarden EN14065, som säkerställer den nödvändiga hygiennivån genom hela serviceprocessen. Standard EN 14065 tillämpas på textilier som används inom läkemedels, medicinsk, mat och kosmetisk industri och vård.

Alla Lindströms driftsenheter är också ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.

 

Kontakta oss!

Återanvändbara munskydd service - Skydda ditt företag

Skydda kontinuiteten i dina processer/företag.
Minskar de potentiella riskerna och föroreningarna.

Stödja hygienen hos din personal.
Säkerställ att de har rena och hygieniska munskydd tillgängliga.

Eliminera riskerna för korskontamination.
Efter användning bara lämna munskyddet på avlämningsstället, vårt tvätteri tar hand om resten.

Skräpfri men säker.
Säker att använda gång efter gång – spara på resurser med vår service. Inga extra kostnader för kasseringen av använda munskydd.

Speciell tvättprocess för återanvändbara munskydd

För våra återanvändbara munskydd använder vi oss av en speciell tvättprocess som kombinerar en speciell hantering såväl som termisk och kemisk desinfektion under tvätt som förstör mikrober. Detta säkerställer hygieniska och hållbara produkter.

Våra interna kvalitetskontroller ser konstant över tvättemperaturer och tvättid, pH-värden och mängden desinfektionsmedel som används.

Ta kontakt för en offert idag

Fyll i formuläret eller ring vår kundservice på: