Ansvar som visar sig i vardagen

På våra sidor om företagets sociala ansvar hittar du information om hur vi på Lindström tar vårt ansvar gentemot våra olika grupper av intressenter.

Vi rapporterar varje år hur ansvaret implementeras i en separat hållbarhetsrapport.

År 2017 i siffror

77.7% Soliditet

24 Verksamhetsländer

infografiikka3

100 000 Företagskunder

358 Miljoner € i omsättning

84
Återvinningsgrad för textilavfall i %
18
Miljoner € nettointäkter
4000
Antal anställda
4
Kundnöjdhet (skala 1-5)