Rastvaranje hemikalijama moglo bi da predstavlja budućnost recikliranja tekstila

Lindstrom učestvuje u projektu VTT tehničkog istraživačkog centra Finske o reciklaži tekstila, u okviru koga se ispituju buduća rešenja za preradu tekstilnog otpada. Projekat ispituje tehnologije koje razvija VTT, tako što sakupljaju staru pamučnu odeću od potrošača i rastvaraju je, a zatim prerađuju tako dobijene sirovine u nove odevne predmete.

Lindstrom usluga iznajmljivanja radnih odela i uniformi, staza i otirača,  je nastala i razvija se u skladu sa principima kružne ekonomije – nabavka tekstila se vrši samo kada za to postoji stvarna potreba, a rashoduje se recikliranjem po kompanijama. Najam tekstilnih proizvoda je rešenje koje klijenta potpuno lišava takvog otpada, jer je odgovornost za ekološki otisak njihove upotrebe i odgovornog trajnog odlaganja u potpunosti na Lindstromu.

Kada komad tekstila, kao odevni predmet ili na primer čaršav, postane neupotrebljiv njegov životni vek se produžava tako što se tada pretvara u novi proizvod, mehaničkim recikliranjem ili se koristi za proizvodnju energije. Pronalaženje odgovarajućih načina korišćenja tekstila koji više nije za upotrebu predstavlja još jedan veliki izazov za Lindstrom. Tekstilni otpad globalno predstavlja sve veći problem za koji Lindstrom sada aktivno traži rešenja.

Tehnologija rastvaranja koja je u fazi testiranja omogućiće preradu rashodovanih tekstilnih sirovina u reciklirana vlakana i omogućiće stvaranje ekosistema zatvorene cirkulacije. U poređenju sa čistim pamukom, reciklirana vlakna značajno smanjuju trag vode i ugljen dioksida i povoljnija su po životnu sredinu u odnosu na proizvodnju viskoznih vlakana, na primer.

„S obzirom da smo našu uslugu razvili i da je i dalje razvijamo iz perspektive kružne ekonomije, veoma smo zainteresovani za ovaj projekat. Samo ispitivanjem i isprobavanjem raznih rešenja možemo da otkrijemo šta funkcioniše. Mi aktivno i da entuzijazmom ispitujemo nove tehnologije u pogledu razvoja naših usluga. Ovaj projekat može da stvori rešenje za dalju budućnost prerade našeg tekstilnog otpada“, objašnjava Juha Lorio, predsednik i izvršni direktor Lindstrom grupe.

Lindstrom radna odeća proizvodi se u skladu sa principima hijerarhije otpada: tekstilni proizvodi se izrađuju samo za stvarne potrebe, gubitak tkanine je sveden na minimum, a proizvodi su dizajnirani tako da ih je lako popraviti i da su izdržljivi u smislu upotrebe i održavanja. Odeća se i reciklira od jednog korisnika do drugog, sve dok ne postane potpuno neupotrebljiva. Tekstil koji završi kao otpad se prerađuje u nove proizvode, koji se mehanički reciklira u sirovine ili spaljuje za dobijanje energije. Trenutno, ove mere pokrivaju 71% ukupnog otpada tekstila u Lindstromu, koji je 2015. godine iznosio 1,2 miliona kilograma na nivou cele grupe.

Projekat Tehničkog istraživačkog centra Finske o reciklaži tekstila (TEKI), realizuje se na internacionalnom nivou, kroz pilot programe ispituje i oblikuje ekosisteme zatvorene cirkulacije, u skladu sa principima kružne ekonomije i stvara osnovu za nove vrste industrijske upotrebe tekstilnog otpada koji nije pogodan za ponovnu upotrebu.

Za više informacija, posetite: www.reloopingfashion.org. Projekat finansira Tekes i kompanije koje u njemu učestvuju.

Srodni članci