Upravni odbor kompanije Lindstrom

Upravni odbor Lindstroma čini sedam osoba i obuhvata profesionalne članove i predstavnike akcionara. Upravni odbor usvaja izveštaje o poslovnim rezultatima Grupe, finansijskim i investicionim budžetima, odlučuje o značajnim preuzimanjima i širenju kompanije, donosi odluke koje se odnose na finansijska sredstva grupe, i usvaja misiju, viziju i strategiju grupacije, kao i smernice za upravljanje rizicima.

Upravni odbor zavisnih preduzeća u okviru grupacije čine članovi Tima menadžera. Odbor se bavi pitanjima u vezi sa upravljanjem rizicima i društveno odgovornim poslovanjem na predlog nekog od članova odbora ili izvršnih direktora.

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the board

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Nezavisni članovi upravnog odbora, odnosno članovi koji nisu zaposleni ili vlasnici akcija Lindstroma su: Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen i Kalle Kantola.

Lindstromov tim menadžera

Upravni odbor imenuje izvršnog direktora. Izvršni direkor je zadužen za razvoj internacionalizacije, upravljanje poslovanjem Tima menadžera, održavanje kontakata sa članovima odbora i vlasnicima, spoljne komunikacije, kao i raspodelu sredstava. Direktor imenuje Tim menadžera i odlučuje o raspodeli zaduženja u okviru ovog tima, kao i o modelu njihovog poslovanja.

Tim menadžera je zadužen za praćenje i tumačenje okruženja kompanije, za sprovođenje i praćenje misije, vizije, strategije i procesa poslovanja na nivou grupe, kao i za godišnje planiranje i merenje rezulatata poslovanja, upravljanje poslovanjem i internacionalizacijom, razvoj asortimana usluga, definisanje politika Grupe, praćenje realizacije vrednosti, davanje primera drugima i komunikaciju sa organizacijom.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Petri Vapola
CFO

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development


Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Revizorska kuća

Ernst & Young Oy (ovlašćeni javni računovođa Juha Hilmola kao glavni revizor).