Lindstrom Group je obnovila sertifikaciju sistema upravljanja prema ISO 9001:2015 i 14001:2015

Certified management system LindstromLindstrom je prva kompanija za usluge najma i održavanja tekstila koja ispunjava zahteve obnovljenih standarda ISO 9001 i ISO 14001. Usklađenost sa novim zahtevima ovih standarda je rezultat dugoročnog razvoja.

„Završili smo proces resertifikacije sistema upravljanja koji smo otpočeli pre nekoliko godina, fokusirajući se na definisanje i implementaciju naših ključnih procesa, ažuriranje našeg sistema upravljanja rizicima i približavanje upravljanja kvalitetom i upravljanje životnom sredinom našim poslovnim aktivnostima“, objasnio je viši potpredsednik Harri Puputti.

Jedinstveni pristup garantuje slična iskustva

Zajedno sa obnovom sertifikacije sistema upravljanja, Lindstrom je kreirao i svoju viziju budućnosti. Nova vizija, koja opisuje 2020. godinu i strategija koja ima za cilj da prikaže ciljeve osmišljena je uz pomoć stotina Lindstromovih zaposlenih 2015. godine. U svojoj viziji, Lindstrom sebe za pet godina vidi kao najbolju uslužnu kompaniju.
„U našoj novoj strategiji nastojimo da postanemo najbolja uslužna kompanija stvarajući vrednosti našim klijentima u svemu što radimo. Trenutak resertifikacije našeg sistema upravljanja je fascinantan jer smo u isto vreme objavili našu viziju budućnosti. Dobili smo pozitivne povratne informacije od strane revizora o komuniciranju strategije sa zaposlenima, kao i za pokretanje strateških razvojnih projekata“, kaže Puputti.

Lindstrom je sertifikovao sistem upravljanja u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 još 1990-ih godina. Tokom 2016. godine, sistem upravljanja je ponovo sertifikovan prema standardima ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. Novi sertifikati važe do 31. oktobra 2019. godine.

Za više informacija:

Viši potpredsednik Harri Puputti,  harri.puputti@lindstromgroup.com, +358405807894

Lindstrom Group

Kompanija Lindstrom za usluge najma tekstilnih proizvoda jača korporativni imidž svojih klijenata. Naša usluga čini svakodnevni život našeg klijenta jednostavnijim i pruža najbolju vrednost na tržištu. Mi smo društveno odgovorna kompanija i cenjeni poslodavac. Promet Grupe u 2015. godini iznosio je 302 miliona evra.
lindstromgroup.com