Zarząd i kierownictwo w Lindström

Zarząd Lindström obejmuje siedem osób w tym zarówno profesjonalnych członków zarządu, jak i akcjonariuszy. Zarząd zatwierdza wyniki finansowanie i budżet inwestycyjny, podejmuje istotne decyduje o ekspansji firmy i dotyczące aktywów finansowych grupy, a także zatwierdza misję, wizję i strategię oraz wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem.

Zarządy spółek Grupy obejmują głównie członków Zespołu Zarządzającego. Rada zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa.

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the board

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Niezależni członkowie, którzy nie są pracownikami lub dzielą akcje w Lindström to: Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Ahmet Esen i Harri-Pekka Kaukonen.

Zarządzanie zespołem w Lindström

Zarząd powoływany jest przez prezesa. Jest on odpowiedzialny za rozwój relacji międzynarodowych, prowadzi działalność Zespołu Zarządzającego, utrzymuje kontakt z zarządami i właścicielami zewnętrznymi, a także zajmuje się przydziałem zasobów. Prezes powołuje zespół zarządzający i decyduje o podziale swoich ról.

Zespół Zarządzający jest odpowiedzialny za monitorowanie i interpretację środowiska firmy, wdrażanie i monitorowanie misji na poziomie grupy, wizji, strategii i procesów działalności gospodarczej, roczne planowanie i operacje oceniające, wybór usług, określenie polityki grupowej, monitorowanie realizacji i wartości, daje przykład dobrej komunikacji i organizacji.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Mika Kujala
Senior Vice President,
Western and Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development


Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Petri Vapola
CFO

Audytorzy

Ernst & Young Oy (Certyfikowany księgowy Juha Hilmola, audytor wiodący).