Maseczki w pracy. Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może zmusić pracownika do noszenia maseczki?
Od  1 grudnia Rada Ministrów wprowadziła zmiany do rozporządzenia, a od 2 grudnia obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi to pracodawca decyduje o tym, czy w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba, trzeba zasłaniać usta i nos.

Czy pracownicy biurowi powinni zasłaniać nos i usta, w kuchni, na open space czy pomieszczeniu służbowym?
Jeżeli firma wprowadzi obowiązek zakrywania ust i nosa dla pracowników pracujących w przestrzeni otwartej (open space) czy w innych pomieszczeniach, np. w salach konferencyjnych, kuchni itp., trzeba będzie się do nich dostosować. Pracodawca może jednak umożliwić zdejmowanie maseczki na czas spożywania posiłków.

Kiedy noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe?
W myśl Rozporządzenia noszenie maseczek, przyłbic bądź zasłanianie nosa i ust w inny sposób jest obowiązkowe „w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba”. Do listy dopisano również budynki użyteczności publicznej, wśród których wskazano budynki biurowe i socjalne.

Wyjątki, kogo dotyczą?
Wyjątki dotyczą, m.in. personelu przebywającego w kabinie pilota, osób sprawujących kult religijny, sędziów czy trenerów w trakcie zawodów sportowych bądź kierowców środków transportu publicznego oddzielonych szybą od innych pasażerów.

Czy pracodawcy maja prawo przymusić pracownika do noszenia maseczki w miejscu pracy?
Odpowiedź brzmi: tak, mają prawo. Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek przestrzegania przepisów bhp m.in. do stosowania środków ochrony zbiorowej, w tym do używania przydzielonych przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. To podstawowy obowiązek pracownika. Należy jednak pamiętać, że od pracodawcy zależy, jak zorganizuje pracę podwładnych. Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną za brak maseczki w pracy?
W przypadkach naruszenia zasad BHP (w tym dotyczących zakrywania ust i nosa), pracodawca może ma możliwość upomnienia pracownika lub udzielenia nagany, przepisy pozwalają również na nałożenie pieniężnej kary porządkowej.

Czy maseczki serwisowane przez Lindström są ekologicznym rozwiązaniem?
Proponowane przez nas maseczki są w 100% rozwiązaniem ekologicznym. Materiał, z którego szyjemy maseczki jest przeznczony do wielokrotnego użytku. Nasz proces prania jest pod stałą kontrolą kierownika produkcji, który co miesiąc raportuje zużycie wody, ścieków i kontroluje jakość oraz ilość używanych detergentów.

Jakie normy spełniają maseczki serwisowane przez Lindström?
Maseczki serwisowane przez Lindström spełniają normy higieny i bezpieczeństwa EN14683, zapewnia to higieniczne i w pełni bezpieczne korzystanie z maseczek za każdym razem, kiedy się je używa. Ponadto wewnętrzna część czarnej maseczki typ: 1V9647 AVERY jest wykonana w 100% z poliestrowej siateczki, dzięki której wilgoć przenosi się do warstwy zewnętrznej uszytej z mieszanki tkaniny typu Tencel która wpływa zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.

Podobne artykuły