Lindström valde un vadība

Lindström valde sastāv no septiņiem cilvēkiem starp kuriem ir gan profesionālie valdes locekļi, gan akcionāru pārstāvji. Valde apstiprina uzņēmumu grupas rezultātus, finansējuma un investīciju budžetu, lemj par nozīmīgām iegādēm un uzņēmuma paplašināšanu, pieņem lēmumus par finanšu aktīviem un grupas aktīviem, kā arī apstiprina uzņēmuma grupas misiju, vīziju un stratēģiju, un risku vadības vadlīnijas.

Grupas filiāļu valdes sastāv galvenokārt no grupas vadības komandas locekļiem. Valde nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar risku vadību un korporatīvo sociālo atbildību un kurus ierosina vai nu viens no valdes locekļiem vai ģenerāldirektors.

 

Harri-Pekka Kaukonen

Valdes priekšsēdētājs

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Neatkarīgie valdes locekļi, kuri nav Lindström darbinieki vai kuriem pieder Lindström akcijas, ir Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen un Kalle Kantola.

Lindström vadības komanda

Valde ieceļ ģenerāldirektoru. Ģenerāldirektors atbild par internacionalizāciju, vada vadības komandas darbu, uztur kontaktus ar valdi un akcionāriem, atbild par ārējiem sakariem un resursu piesaistīšanu. Ģenerāldirektors ieceļ vadības komandu un izlemj par tās darbības modeli un pienākumu sadali.

Vadības komanda ir atbildīga par uzņēmuma vides pārraudzību un interpretāciju; misijas, vīzijas, stratēģijas un biznesa operāciju īstenošanu un uzraudzību grupas mērogā; gada plānošanu un novērtēšanu; ekspansiju un darbību ārzemēs; pakalpojumu klāsta paplašināšanu; grupas politikas noteikšanu; vērtību ievērošanas uzraudzību; rāda priekšzīmi un nodrošina saziņu ar organizāciju.

 

Juha Laurio
Prezidents & CEO

Mika Hartikainen
Vecākais viceprezidents, Āzija, Krievija un Austrumeiropa

Jari Vihervuori
Vecākais viceprezidents,
Somija, Baltijas valstis un Baltkrievija
Vecākais viceprezidents, Cilvēkresursi

Rīkotājdirektors, Comforta Oy

Anupam Chakrabarty
Vecākais viceprezidents,
Pārdošana & Tirgzinība
Rīkotājdirektors, Indija

Mika Kujala
Vecākais viceprezidents,
Centrāleiropa un Rietumeiropa

Theo Slegt
Vecākais viceprezidents,
Ražošana

Anna-Kaisa Huttunen
Vecākā viceprezidente,
Biznesa koncepta attīstība

Ismo Nastamo
Vecākais viceprezidents,
Stratēģijas attīstība

Petri Vapola
Finanšu direktors

Auditori

“Ernst & Young Oy” (vadošais auditors – sertificētais grāmatvedis Juha Hilmola).