Ilgtspējīga attīstība mūsu darbības pamats

Lindström mērķis ir ilgtspējīga attīstība – uzņēmuma attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot risku nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Tā ietver sevī atbildīgu attieksmi un rīcību pret vidi kopumā – ekoloģiju, ekonomiku, sociālo sistēmu. Esam pārliecināti, ka nākotnē vērsta domāšana ir kļuvusi ne vien par ētisku, bet arī ekonomisku faktoru diktētu nepieciešamību.

Katru gadu publicējam  ziņojumu par pasākumiem, kas veikti atbildības pret vidi  jomā, savu sadarbības partneru, klientu un sabiedrības kopumā informēšanai.

2017. gads skaitļos

77.7% savas kapitāla daļas

24 valstis, kurās strādājam

infografiikka3

100 000 klientu uzņēmumi

358 miljonu apgrozījums

84
Tekstilizstrādājumu atkritumu reģenerācijas ātrums, %
18
Tīrā peļņa, miljoni €
4000
Darbinieki
4
Apmierinātības rādītājs (1-5)