1848. gadā tiek nodibināts uzņēmums Lindström

Announcement Date: 19.12.1848