Lindström valde un vadība

Lindström valde sastāv no septiņām personām – kā profesionāliem valdes locekļiem, tā akcionāru pārstāvjiem. Valde apstiprina Grupas rezultātus, finanšu un investīciju budžetu, lemj par nozīmīgām iegādēm un uzņēmuma paplašināšanu, pieņem lēmumus saistībā ar finanšu aktīviem un Grupas aktīviem, kā arī apstiprina Grupas misiju, vīziju un stratēģiju un riska pārvaldības vadlīnijas.

Grupas filiāļu valdes sastāv galvenokārt no Grupas vadības komandas locekļiem. Valde kārto jautājumus, kas saistīti ar riska pārvaldību un korporatīvo sociālo atbildību, ko uzņēmies kāds no valdes locekļiem vai ģenerāldirektors.

Harri-Pekka Kaukonen

Chairman of the board

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Neatkarīgi valdes locekļi, t.i., valdes locekļi, kas nav Lindström darbinieki vai akcionāri, ir Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen un Kalle Kantola.

Lindström vadība

Valde ieceļ ģenerāldirektoru. Ģenerāldirektors atbild par internacionalizāciju, vada vadības komandas darbu, uztur kontaktus ar valdi un akcionāriem, atbild par ārējiem sakariem un resursu piesaistīšanu. Ģenerāldirektors ieceļ vadības komandu un izlemj par tās darbības modeli un pienākumu sadali.

Vadības komanda atbild par uzņēmuma vides uzraudzību un izskaidrošanu, misijas, vīzijas, stratēģijas un uzņēmējdarbības procesu īstenošanu un kontroli Grupas līmenī, ikgadējās plānošanas un novērtēšanas darbībām, darbības un internacioalizācijas vadīšanu, pakalpojumu klāsta attīstīšanu, Grupas politikas definēšanu, vērtību īstenošanas uzraudzību, pozitīva piemēra sniegšanu un sakariem ar organizāciju.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Managing Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
Russia and Group Business Development

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

 Anna-Kaisa Huttunen

Minna Gentz
Senior Vice President,
Human Resources

Petri Vapola
CFO


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India


Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Corporate Purchasing

Auditori

Ernst & Young Oy (vadošais auditors – sertificēta neatkarīgā grāmatvede Juha Hilmola).