Praktikanta programma karjeras uzsākšanai

Praktikanta programma dod iespēju izaugsmei par nākamo augstas klases profesionāli savā kompetences jomā!

Lindström regulāri piedāvā studiju beidzējiem praktikantu programmu ar mērķi sagatavot nākamos starptautiski orientētos augstas klases profesionāļus mūsu komandai. Pašlaik praktikantu programmas tiek organizētas Somijā, Krievijā, Indijā un Ķīnā.

Programmai atlasītie praktikanti plašā apmērā iepazīstas ar uzņēmuma darbību. Orientācijas perioda laikā viņi strādā un iepazīstas ar vairākiem darba pienākumiem, sākot no tekstilizstrādājumu kopšanas līdz klientu apkalpošanai, pārdošanai un ekspertu pienākumiem. Šajā laika posmā paredzēts strādāt dažādās vietās un/vai valstīs. Praktikanta attīstība tiek regulāri kontrolēta, un ieceltas atbalsta personas, t.i., mentori, palīdz viņiem dažādās ikdienas situācijās.

Turpmāko praktikantu programmu kalendāros plānus skatiet mūsu tīmekļa vietnē!