Lindström tarjoaa suomen kielen koulutusta työllistämisen ja kotoutumisen tueksi

Tekstiilipalveluyritys Lindström haluaa entistä vahvemmin kantaa yhteiskunnallista vastuutaan työnantajana ja panostaa aiempaa laajemmin maahanmuuttajataustaisten ihmisten työllistämiseen. Lindström on jo tällä hetkellä kansainvälinen ja monikulttuurinen organisaatio, ja maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan nyt muun muassa suomen kielen koulutuksen avulla.  

Työ ja kielitaito ovat avainasemassa maahanmuuttajien kotoutumisessa. Lindström satsaa maahanmuuttajien työllistymiseen ja työllistämiseen, ja haastaa myös muut yritykset pohtimaan omaa vastuutaan maahanmuuttajien työllistämismahdollisuuksien tukemisessa.  

Kielitaito helpottaa huomattavasti töihin sopeutumista ja luonnollisesti myös maahanmuuttajien kotoutumista laajemminkin”, toteaa Lindströmin Suomen henkilöstöjohtaja Sami Laine 

Lindström tarjoaa suomen kielen koulutusta yhteistyökumppaninsa kautta. Henkilöstölle tehdään kielitasotestit, joiden avulla jokainen löytää itselleen oikean tasoryhmän.  

”Haluaisimme haastaa myös muita suomalaisia yrityksiä miettimään, voisivatko he helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Olisi hienoa, että vastuullisuus olisi myös tekoja, ei pelkästään sanoja”, Laine toteaa 

Lindströmin työyhteisöt ovat monikulttuurisia erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja joissakin toimipisteissä jopa enemmistö on maahanmuuttajataustaisia.  

Suomen Lindströmillä on töissä yli 150 maahanmuuttajataustaista henkilöä jo nyt. Esimerkiksi tytäryhtiömme Comfortan Vantaan Koivuhaan yksikössä työskentelee ihmisiä 15:stä eri kansallisuudesta ja he puhuvat yli 20:tä eri kieltä. Yhteensä kollegamme Lindströmin Suomen organisaatiossa edustavat yli 35 eri kansallisuutta. Meillä on siis käytännössä tehty maahanmuuttajien työllistymisen eteen töitä jo pitkäänja olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että asiaan panostetaan nyt myös kielikoulutuksen avulla”, toteaa Lindströmin Suomen rekrytointiasiantuntija Camilla Hanganpää 

”Suurin este maahanmuuttajien työllistämiselle on ollut nimenomaan kielitaito. Maahanmuuttajia varten on tehty esimerkiksi erilaisia visuaalisia ohjeita, ja niiden hyödyntämistä jatketaan vastaisuudessakin. Usealla esimiehellämme on jo paljon kokemusta monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta. He ovat melkoisia tietopankkeja, joiden osaamista hyödynnämme parhaiden käytäntöjen löytämiseksi”, Hanganpää toteaa. 

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Lindströmin kokemukset maahanmuuttajien työllistämisestä ovat myönteisiä.  

 Olemme löytäneet yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat maahanmuuttajille kieli- ja työelämävalmennustaNäiden kumppanien avulla olemme saaneet hyviä työntekijöitä. Maahanmuuttajien työllistymisessä erilaisten tahojen yhteistyö onkin tärkeää”, Hanganpää toteaa.    

Lindström on mukana myös Vantaan kaupungin käynnistymässä olevassa Match-hankkeessa. Siinä pyritään löytämään oppisopimuspaikka työttömille maahanmuuttajanaisille sekä alle 25-vuotiaille maahanmuuttajille.  

Maahanmuuttajataustaiset eivät välttämättä itse löydä sopivia työnantajia. Siksi yritysten onkin oltava itse aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja tapahtumissa”, Laine toteaa.  

Aiheesta lisää näissä medioissa:

  • Kauppalehti 9.1.2020 (linkin takana olevat sisällöt saattavat olla maksullisia)
  • Aamulehti 12.1.2020
  • AlfaTV /Maahanmuuttoilta 13.1.2020