Koronakriisin myötä olemme tunnistaneet itsessämme ja toisissamme voimia ja taitoja selvitä valtavistakin haasteista. Pandemia on saanut meidät auttamaan toinen toistamme sekä huolehtimaan ja välittämään toisistamme. Sekä Suomessa että kaikkialla muuallakin ihmiset ovat alkaneet tehdä pieniä tekoja, joilla oli suuri merkitys. Olemme auttaneet ikäihmisiä kauppa-asioissa, keksineet uudenlaisia konsepteja esiintyvälle taiteelle ja osoittaneet yhdessä kunnioitusta ja arvostusta hoivahenkilöstölle. Yhteiskunnallinen omatuntomme on herännyt ja olemme huomanneet, että olemme todella innovatiivisia.

Koronakriisi on muuttanut meitä ja maailmaa jopa niin, että megatrendit saattavat muuttua. Megatrendit ovat ajan ja kehityksen myötä syntyneitä ja voimistuvia kehityskulkuja, kuten kaupungistumisen tai digitalisaation megatrendit. Kykymme selviytyä koronakriisistä valaa uskoa, että pystymme muutamaan maailmaa ja jopa megatrendeihin on mahdollista vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

Oleellista on keskittyä nykyhetkeen tai lähitulevaisuuteen ja konkretiaan. Mitä voimme tehdä uudella tavalla juuri nyt? Kuinka voimme parantaa elämäämme? Miten voimistaa sen hyviä puolia? Tarvitaan tekoja, pieniäkin, joilla kaikilla on kuitenkin suuri merkitys. Päämäärät jäävät unelmiksi ilman tekoja. On aika innovoida tekojamme ja ajatteluamme.

Menestystä tulee vääjäämättä, kun on halua ja tahtoa kehittyä tässä ja nyt. Epäonnistuminenkin silloin tällöin on mahdollista, eikä sitä saa pelätä.

Mikä on merkityksemme?

Yritys, joka keskittyy vain ja ainoastaan kasvattamaan voittoaan seuraavalla kvartaalilla ja jonka ainoa käsitys olemassaolonsa perusteesta on voiton tuottaminen omistajille, ei tule rakentamaan sitä maailmaa, joka muuttaa megatrendejä ja niiden myötä ihmisten tulevaisuutta. Sen sijaan yritys, joka aidosti haluaa asioiden olevan aina hiukan paremmin henkilöstölleen, asiakkailleen, kumppaneilleen, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle, kenties maailmanlaajuisesti, on parempaa tulevaisuutta rakentava yritys.

Yrityksen huomisen kilpailuetu ei enää aina synnykään tuote- tai palvelulähtöisesti, vaan siitä mihin se olemassaolon oikeutensa perustaa ja kuinka uskottavasti sanojen ja tekojen harmonian kautta sen kykenee todentamaan.

Lindströmin merkitys kuuluu näin:

”Välitämme ihmisistä –  Välittäminen edellyttää, että kaikki Lindströmillä johtavat sydämellään.

”Välitämme maapallosta” – Haluamme antaa maapallolle enemmän ja ottaa siltä vähemmän.

”Innostamalla ihmisiä loistamaan”- Autamme ihmisiä tuntemaan olonsa onnelliseksi, turvalliseksi ja varmaksi, jotta he voivat ylittää itsensä työssään.

”Innostamalla yrityksiä kasvamaan kestävällä tavalla” –  Kannustamme ja tuemme yrityksiä ja annamme yrityksille mahdollisuuden vaurastua ja menestyä tavalla, joka on kestävä, kannattava, huolehtiva ja ympäristön kannalta vastuullinen.

Haluatko sinäkin olla vaalimassa kulttuuria, jossa jokaisen työntekijän yksittäiset arvot ja ideat voivat synnyttää jotain suurempaa? Yrityksillä, kuten jokaisella yksilölläkin, on oma merkitys. Merkitys syntyy siitä, miksi on olemassa ja mitä haluaa tehdä muiden tai maapallon hyväksi. Haastan kaikki Suomalaiset yritykset mukaan ajattelemaan, mikä on niiden merkitys. Tehdään yhdessä hyvää!

 

Pasi Saarinen, Vice President, Lindström Finland |

”Yritys, joka aidosti haluaa asioiden olevan aina hiukan paremmin henkilöstölleen, asiakkailleen, kumppaneilleen, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle, kenties maailmanlaajuisesti, on parempaa tulevaisuutta rakentava yritys.”