Lindström avasi puhdastilapesulan Pietarissa marraskuussa 2017 tarjotakseen palveluja erityisesti lääketeollisuudelle. Lääketeollisuus kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti Venäjän markkinoilla. Venäjän hallitus tukee kasvua aloitteella, jonka tavoitteena on saada katettua 50 % lääkkeiden kulutuksesta paikallisella tuotannolla nykyisen 20 % sijaan.

Venäjällä puhdastilapalvelun käyttö lääketeollisuudessa toimivien asiak-kaamme keskuudessa on kasvanut nopeasti. Hyödyt ovat ilmeiset: asiakkaat säästävät kustannuksissa ja pienentävät ympäristöjalanjälkeään, kun heidän ei tarvitse enää käyttää kertakäyttöisiä työvaatteita täyttääkseen hygieniastandardit. Lindströmin puhdastilapalvelu toteutetaan ISO 14644 -standardin ja hyviin tuotantotapoihin tähtäävien GMP-käytäntöjen (good manaufacturing practice) vaatimusten mukaisesti.

Mikä on puhdastilapalvelu?

Puhdastilapalvelu on standardoitu työvaatepalvelu, jonka avulla varmistamme, että asiakkaiden tuotantotiloihin ei kulkeudu sinne kuulumattomia partikkeleita, jotka voisivat vaarantaa tuoteturvallisuuden. Palvelun kysyntä on kasvussa erityisesti elektroniikka-, ruoka- ja lääketeollisuudessa.

Liittyvät artikkelit