Meille ilmastovastuu ei ole yksittäinen trendi, vaan tapa toimia. Esimerkiksi muovijätteen vähentäminen on Lindströmin vastuullisuustyössä sydämen asia ja arkinen osa liiketoimintaa.

Ylen tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii jokaiselta oma-aloitteista elintapojen muuttamista. Vastaavasti vain yksi prosentti suomalaisista oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutosta tarvitse lainkaan hillitä. (Yle 6.1.2020)

Lindströmillä ilmastovastuu on mukana käytännön toimissa, joilla lähtökohtaisesti esimerkiksi tuotteiden käyttöikää on pystytty nostamaan korkean laadun, valvotun tuotannon ja optimoitujen huoltoprosessien voimin.

Jo tuotantoketjussa Lindströmillä valvotaan eettisen ohjeistuksen toteutumista esimerkiksi säännöllisin auditoinnein. Näin meillä on ensikäden tietoa siitä, missä ja miten tuotteemme valmistetaan.

Lindströmin näkökulmasta vastuullinen hankkiminen on suoraan kytköksissä ihmisistä ja ympäristöstä välittämiseen.

Kristiina Tiilikainen, Head of Category

Palvelukeskuksissamme kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi veden ja lämmön talteenottoon sekä pesulämpötiloihin ja pesuaineiden koostumukseen. Vettä kierrätetään työvaatepesulasta teollisuuspyyhepesulaan ja syntyvän ongelmajätteen sekä vesistöihin päätyvien mikromuovien määrä minimoidaan.

Palvelukeskukset toimivat paikallisesti ympäri maata. Näin myös kuljetuksista syntyvä ympäristörasitus on pyritty minimoimaan.

Muovijäte ilmastohuolen osana

Muovijätteen ympäristövaikutukset huolestuttavat monia. Suomalaisten halu kierrättää muovia on viime aikoina kasvanut räjähdysmäisesti . Muovin talteenottoon on kiinnitetty huomioita taloyhtiöissä, ja teeman ympärille on syntynyt monenkirjavaa kansalaistoimintaa ja tempauksia. (Yle 27.12.2019)

Yrityksille, myös meille, kansalaisten syvistä riveistä lähtevä innostus on suuri haaste ja mahdollisuus.

Muovipussiton Kerava -hanke on yksi esimerkki siitä, millainen vaikutus aktiivisella kansalaistoiminnalla voi olla. Kerava on muovipussittomuuden edelläkävijä koko Euroopassa, ja hanke oli myös mukana tuomassa Lindströmin pantillista ostoskassia Keravan HOK-Elannon myymälöihin.

Meille Panttikassi™ on vastuullisuustyömme uusi ylpeydenaihe, jolla pyrimme vähentämään muovijätteen määrää käytännössä. Kierrätettävä Panttikassi™ on tutkitusti ekologinen vaihtoehto kaikkien kodintarvikkeiden kuljetukseen. Vuonna 2019 lanseerattu panttikassipalvelumme onkin levinnyt kauppoihin ja hotelleihin ympäri maata, ja sosiaalisessa mediassa se on mainittu kestokassia vastuullisempana vaihtoehtona muovikassien tilalle.

Näissä tuotteissamme on hyödynnetty kierrätysmuovia

Meille kiertotalous on pitkä perinne

Asiantuntijoiden mukaan paras tapa edistää kiertotaloutta on käyttää nykyistä tekstiilikantaa mahdollisimman tehokkaasti. Kierrätysmateriaaleista suurilla resursseilla tehty tekstiilikään ei ole ekologinen, jos sen käyttöikä jää lyhyeksi. Kun esimerkiksi yrityksen työvaatteet vuokrataan palveluna, vanhat ja väärinmitoitetut vaatteet eivät jää varastoihin lojumaan, vaan ne päätyvät vastuullisen palveluntoimittajan kautta kiertoon toisaalle.

Kun kestävä kehitys, ilmastovastuu ja kiertotalous ilmestyivät suomalaisen liiketoiminnan sanastoon, moni lindströmläinen totesi: ”Tätähän me olemme tehneet jo sata vuotta.”

Helena Kujanpää, Manager, Demand Generation

Lindströmin tuotteilla on korkea käyttöikä. Laatu onkin edellytys toimivalle kiertotalousmallille. Meille on tärkeää, että esimerkiksi työvaatteen kangas näyttää siistiltä, napit ja vetoketjut toimivat, ja saumat kestävät pesusta toiseen rispaantumatta.

Mattopalveluumme taas kuuluu myös loppuun kuluneiden mattojen hävitys, jota ennen tuotteiden kunto kartoitetaan huolellisesti.

Meidän vakiomattojamme paikataan ja korjataan viimeiseen asti. Kun nukkapinta on kulunut lähes loppuun, vakiomatoista tehdään teollisuusmattoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi varastojen ovilla tai teollisuushalleissa.

Marleena Luukka, Head of Product Portfolio

Samat vastuullisuuden ja kiertotalouden periaatteet yhdistävät kaikkia toimintojamme: Käytetyt Vipperit® eli teollisuuspyyhkeet kierrätetään ja uusiokäytetään imeytysmattoina. Lindströmin tytäryhtiön, Comfortan, käytöstä poistetuista hotellitekstiileistä taas tehdään uusiokuitua. Osa Comfortan liinavaatteista päätyy jopa muotiteollisuuden käyttöön.

Liittyvät artikkelit