Lindströmi veo-ettevõtja

Kas Te olete või sooviksite saada transpordiettevõtjaks ja olete huvitatud iseseisvast tööst, kus kohtute klientidega, kus Teist sõltub teenuse edukus ning kus saate töö käigus ise areneda? Tulge Lindströmi lepinguliseks veo-ettevõtjaks! Kvaliteetne laialiveoteenus on Lindströmi teenuste oluliseks lüliks.

Lindströmi lepingulise veo-ettevõtja töö

  • Võimalus pikaaegseks partnerluseks
  • Stabiilne ja kindel sissetulek hästi toimivalt ettevõttelt
  • Kulutõhusad laialiveomarsruudid
  • Püsiv laialiveopiirkond
  • Tugi Lindströmi organisatsiooni üksustelt
  • Paindlik tööaeg

Me ootame oma koostööpartneritelt pühendumust ja aktiivset osalemist laialiveoteenuse tegevustes ja arusaamist teenindusvaldkonnas klienditeeninduse olulisusest. Lindströmi esindajate töö seisneb eelkõige klientide teenindamises. Ligikaudu pool teeninduse esindajate ajast kulub klientidega kohtumistele.

Õnnelik Lindströmis töötamise üle

‘Lindströmi veo-ettevõtjaks sobib isik, kes on töökas ega karda võtta vastu uusi ülesandeid ja väljakutseid. Transpordikonnas on alati kiire, ja nii on ka selle tööga. Töötajal peab olema õige suhtumine.

Mina olen koostööga väga rahul. Töötajad on sõbralikud ja paindlikud.’

Jyri Kehusmaa

Lindströmi veo-ettevõtja, Soome

(Nordicos Oy)